Rata dobânzilor

Malta
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Există prevederi privind „dobândă legală” în statul membru în cauză? În caz afirmativ, cum este definită „dobândă legală” în acest stat membru?

În legislația malteză nu există termenul „dobândă legală”, termenul utilizat în loc de dobândă legală fiind cel de „dobândă legală pentru întârzierea efectuării plăților”. Această sintagmă apare în Codul comercial maltez în care termenul este definit ca „dobândă simplă pentru întârzierea în efectuarea plăților într-un cuantum care reprezintă valoarea ratei de referință, plus cel puțin opt la sută (8 %)”.

2 În caz afirmativ, care este nivelul/rata acesteia și temeiul său juridic? Dacă se prevăd rate diferite ale dobânzii legale, în ce cazuri și condiții se aplică?

Legislația malteză nu prevede decât o rată a dobânzii, iar aceasta este de opt la sută (8 %). Temeiul juridic pentru această rată este Codul comercial, capitolul 13 din legislația malteză, mai exact titlul II subtitlul IA din codul menționat.

3 În cazul în care este necesar, există mai multe informații disponibile cu privire la modul cum se calculează dobânda legală?

Creditorul este îndreptățit să perceapă dobândă pentru efectuarea cu întârziere a plăților începând cu ziua următoare datei sau termenului-limită de plată fixat în contract. Cu toate acestea, dacă data sau termenul de plată nu este fixat în contract, creditorul are dreptul la dobândă pentru efectuarea cu întârziere a plăților la expirarea oricăruia dintre următoarele termene:

  • treizeci de zile calendaristice de la data primirii de către debitor a facturii;
  • treizeci de zile calendaristice de la data primirii bunurilor sau serviciilor, dacă data primirii facturii este incertă;
  • treizeci de zile calendaristice de la data primirii bunurilor sau serviciilor, dacă debitorul primește factura înainte de primirea bunurilor sau serviciilor;
  • treizeci de zile calendaristice de la data la care, în conformitate cu legea, astfel cum s-a convenit sau potrivit contractului, produsul trebuie acceptat sau verificat, iar debitorul a primit factura mai devreme de data la care are loc acceptarea sau verificarea ori la data respectivă.

Rata de referință aplicabilă pentru primul semestru al anului în cauză este rata în vigoare la data de 1 ianuarie din anul respectiv, iar pentru al doilea semestru al anului în cauză rata aplicabilă este cea în vigoare la data de 1 iulie din anul respectiv.

4 Există acces online gratuit la temeiul juridic menționat anterior?

Codul comercial maltez, Capitolul 13 din legislația malteză este disponibil gratuit online.

Ultima actualizare: 22/03/2017

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.