NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini olandeză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Swipe to change

Rata dobânzilor

Ţările de Jos
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Există prevederi privind „dobândă legală” în statul membru în cauză? În caz afirmativ, cum este definită „dobândă legală” în acest stat membru?

În Țările de Jos există o dobândă legală. Aceasta este dobânda pe care un creditor o poate solicita, în temeiul legii, în caz de întârziere la plată.

Se face distincția între dobânda legală pentru tranzacții necomerciale (articolul 6:119 din Codul civil) și dobânda legală pentru tranzacții comerciale (articolul 6:119a din Codul civil).

Dobânda legală pentru tranzacții necomerciale se aplică în cazul tuturor contractelor cu persoane fizice sau consumatori.

Dobânda legală pentru tranzacții comerciale se aplică în cazul tuturor contractelor cu întreprinderi sau organisme din sectorul public.

2 În caz afirmativ, care este nivelul/rata acesteia și temeiul său juridic? Dacă se prevăd rate diferite ale dobânzii legale, în ce cazuri și condiții se aplică?

Dobânda legală pentru tranzacțiile necomerciale este de 2 %. Dobânda legală pentru tranzacțiile comerciale este de 8 %.

Dobânda legală poate fluctua.

3 În cazul în care este necesar, există mai multe informații disponibile cu privire la modul cum se calculează dobânda legală?

4 Există acces online gratuit la temeiul juridic menționat anterior?

Ultima actualizare: 16/11/2022

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.