În materie de drept civil, procedurile și acțiunile în curs intentate înainte de încheierea perioadei de tranziție vor continua în temeiul legislației UE. În baza unui acord reciproc între UE și Regatul Unit, Portalul e-justiție va păstra informațiile legate de Regatul Unit până la sfârșitul anului 2022.

Rata dobânzilor

Irlanda de Nord
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Există prevederi privind „dobândă legală” în statul membru în cauză? În caz afirmativ, cum este definită „dobândă legală” în acest stat membru?

În ceea ce privește situația din Anglia și Țara Galilor, dobânda legală este rata dobânzii prevăzută de lege care se poate aplica pentru neplata unei datorii comerciale. Dobânda legală poate fi solicitată în temeiul Legii din 1998 privind plata cu întârziere a datoriilor comerciale (dobânzi) [Late Payment of Commercial Debts (interest) Act 1998]. Dobânda legală nu se aplică în cazul vânzărilor către public. Atât vânzătorul, cât și cumpărătorul trebuie să acționeze în cadrul unei activități comerciale.

2 În caz afirmativ, care este nivelul/rata acesteia și temeiul său juridic? Dacă se prevăd rate diferite ale dobânzii legale, în ce cazuri și condiții se aplică?

Nivelul/rata dobânzii legale

Criteriile de aplicare a dobânzii legale

(dacă este necesar, de exemplu în cazul întârzierilor, al unui contract încheiat cu un consumator etc.)

Temei juridic

Rată maximă a dobânzii de 8 % din daunele-interese generale și speciale.

N.B: Aceasta nu este propriu-zis o rată a „dobânzii legale”, ci, mai degrabă, o rată a dobânzii care nu se aplică în temeiul Legii din 1998 privind plata cu întârziere a datoriilor comerciale (dobânzi) [Late Payment of Commercial Debts (interest) Act 1998], adică este o dobândă simplă, necomercială.

În ultimii ani, instanțele au acordat în mod convențional, recurgând la marja lor de apreciere, dobânzi de 2 % pentru daune-interese generale (de la data notificării sau a comunicării somației) și de 6 % pentru daune-interese speciale (de la data la care a fost suportată pierderea).

Această practică a fost confirmată de hotărârea pronunțată în cauza McDowell/Smyth și MIB (1996).

Competența instanțelor de a recurge la marja lor de apreciere și de a acorda o dobândă simplă pentru creanțe și daune-interese este prevăzută la:

articolul 45A din Ordinul din 1980 privind Tribunalele de Comitat din Irlanda de Nord [County Courts (Northern Ireland) Order 1980] și la

articolul 33A din Legea din 1978 privind sistemul judiciar din Irlanda de Nord [Judicature (Northern Ireland) Act 1978].

Cu 8 % mai mare decât rata de bază a Băncii Angliei.

Rata de referință a băncii este stabilită la fiecare șase luni, la 30 iunie și 31 decembrie.

Rata de bază de la 31 decembrie va fi utilizată pentru recuperarea datoriilor restante, scadente între 1 ianuarie și 30 iunie. Rata în vigoare la 30 iunie va fi utilizată în perioada 1 iulie-31 decembrie.

Întreprinderile și organismele din sectorul public au dreptul legal de a solicita dobânzi pentru plata cu întârziere a datoriilor comerciale care rezultă din contracte încheiate începând cu data de 7 august 2002.

Dobânda legală poate fi solicitată după primirea cu întârziere a plății. În Irlanda de Nord, termenul este de șase ani. De obicei, dobânda începe să curgă la 30 de zile de la data scadenței și a solicitării. Un contract nu poate să excludă dobânda legală, dar nu este obligatoriu să o solicite.

Legea din 1998 privind plata cu întârziere a datoriilor comerciale (dobânzi) [Late Payments of Commercial Debt (Interest) Act 1998]

Ordinul nr. 3 din 2002 privind plata cu întârziere a datoriilor comerciale (dobânzi) [The Late Payment of Commercial Debts (Rate of Interest) (No. 3) Order 2002]

Regulamentele din 2002 privind plata cu întârziere a datoriilor comerciale (The Late Payment of Commercial Debts Regulations 2002)

3 În cazul în care este necesar, există mai multe informații disponibile cu privire la modul cum se calculează dobânda legală?

Calcularea dobânzii datorate este un proces simplu. Mai întâi, se calculeze cuantumul dobânzii pentru un an întreg: se înmulțește suma datorată cu rata totală a dobânzii (rata de bază plus 8 %). Apoi se calculează dobânda zilnică prin împărțirea dobânzii anuale la 365. Dobânda datorată se calculează prin înmulțirea dobânzii zilnice cu numărul de zile de întârziere. Se percepe dobândă pe cuantumul brut a datoriei, inclusiv orice element de TVA, dar nu se plătește TVA pentru dobândă.

4 Există acces online gratuit la temeiul juridic menționat anterior?

Legislația aplicabilă este disponibilă la următoarele adrese:

Legea din 1998 privind plata cu întârziere a datoriilor comerciale (dobânzi) [Late Payments of Commercial Debt (Interest) Act 1998]

Ordinul nr. 3 din 2002 privind plata cu întârziere a datoriilor comerciale (dobânzi) [The Late Payment of Commercial Debts (Rate of Interest) (No. 3) Order 2002]

Regulamentele din 2002 privind plata cu întârziere a datoriilor comerciale (The Late Payment of Commercial Debts Regulations 2002)

Ordinul din 1980 privind Tribunalele de Comitat din Irlanda de Nord [The County Courts (Northern Ireland) Order 1980]

Legea din 1978 privind sistemul judiciar din Irlanda de Nord [The Judicature (Northern Ireland) Act 1978]

Ultima actualizare: 13/08/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.