NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini polonă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Swipe to change

Rata dobânzilor

Polonia
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Există prevederi privind „dobândă legală” în statul membru în cauză? În caz afirmativ, cum este definită „dobândă legală” în acest stat membru?

În temeiul articolului 359 alineatul (1) din Legea din 23 aprilie 1964 – Codul civil [Jurnalul Legislativ (Dziennik Ustaw) din 2014, nr. 121, cu modificările ulterioare, denumit în continuare „CC”], se datorează dobândă pentru o sumă de bani numai dacă aceasta decurge dintr-un act juridic, o lege, o decizie a instanței sau o decizie a altei autorități competente. Dacă nivelul dobânzii nu este specificat în alt mod, dobânda legală este datorată la o rată care corespunde ratei de referință a Băncii Naționale a Poloniei, plus 3,5 puncte procentuale.

Pe de altă parte, în ceea ce privește dobânda la arierate, în conformitate cu articolul 481 alineatul (2) din CC, dacă rata acesteia nu a fost specificată, dobânda legală la arierate este datorată la o rată care corespunde ratei de referință a Băncii Naționale a Poloniei plus 5,5 puncte procentuale. Dacă însă o creanță este purtătoare de dobândă la o rată mai ridicată, creditorul poate solicita dobândă la arierate la acea rată mai ridicată.

2 În caz afirmativ, care este nivelul/rata acesteia și temeiul său juridic? Dacă se prevăd rate diferite ale dobânzii legale, în ce cazuri și condiții se aplică?

În conformitate cu articolul 359 alineatul (2) din CC, dobânda legală este stabilită la o rată care corespunde ratei de referință a Băncii Naționale a Poloniei plus 3,5 puncte procentuale. Ministrul Justiției anunță nivelul dobânzii legale printr-o comunicare publicată în Monitorul Oficial Polonez (Monitor Polski). În prezent, în conformitate cu comunicarea Ministrului Justiției din 7 ianuarie 2016, începând de la 1 ianuarie 2016, nivelul dobânzii legale este de 5 % pe an, iar nivelul dobânzii legale la arierate este 7 % pe an.

Dobânda aferentă tranzacțiilor comerciale, pe de altă parte, este reglementată de Legea din 8 martie 2013 privind condițiile de plată în tranzacțiile comerciale (Jurnalul Legislativ din 2019, nr. 118), iar nivelul dobânzii este întotdeauna stabilit printr-o comunicare a Ministrului pentru Antreprenoriat și Tehnologie. În prezent, în conformitate cu comunicarea din 14 ianuarie 2019, de la 1 ianuarie 2019 până la 30 iunie 2019, nivelul dobânzii legale penalizatoare aferente tranzacțiilor comerciale este 9,50 % pe an.

3 În cazul în care este necesar, există mai multe informații disponibile cu privire la modul cum se calculează dobânda legală?

Pentru detalii referitoare la ratele curente ale dobânzii stabilite de Banca Națională a Poloniei, inclusiv la rata de referință, vă rugăm să vizitați site-ul Băncii Naționale a Poloniei (NBP) la: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/dzienne/stopy.htm

4 Există acces online gratuit la temeiul juridic menționat anterior?

Comunicările Ministrului Justiției și Ministrului Dezvoltării privind dobânda legală (pentru tranzacții comerciale) sunt disponibile pe site-ul Centrului pentru Legislație al Guvernului (Rządowe Centrum Legislacji RCL): http://www.monitorpolski.gov.pl/Wyszukiwanie/tabid/114/Title/odsetki/Default.aspx

Ultima actualizare: 17/08/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.