NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini portugheză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Swipe to change

Rata dobânzilor

Portugalia
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Există prevederi privind „dobândă legală” în statul membru în cauză? În caz afirmativ, cum este definită „dobândă legală” în acest stat membru?

Dobânda legală

Da, legislația portugheză prevede rate ale dobânzii legale.

Dobânda poate fi convenită între părți sau poate fi stabilită prin lege. Atunci când este convenită între părți, se numește dobândă contractuală. Atunci când este stabilită prin lege, se numește dobândă legală.

Dobânda contractuală și dobânda legală pot fi de natură civilă sau comercială.

Scopul dobânzii

În termeni generali, există două tipuri de dobândă: dobândă remuneratorie (de exemplu, dobânda percepută la un împrumut) și dobândă penalizatoare (de exemplu, dobânda datorată pentru întârzierea în îndeplinirea unei obligații).

Dobânda legală datorată pentru întârziere

Atunci când un debitor întârzie la plata unei obligații financiare, regula generală este ca despăgubirea pentru întârziere să corespundă dobânzii legale calculate de la data la care debitorul este pus în întârziere. O obligație financiară este o obligație de a plăti o sumă de bani altei părți.

Momentul punerii în întârziere

Debitorul este considerat a fi pus în întârziere atunci când a fost notificat pe căi judiciare sau extrajudiciare că trebuie să îndeplinească obligația.

Cu toate acestea, există trei cazuri în care debitorul este considerat a fi în întârziere fără să fi fost în mod necesar notificat:

  1. dacă obligația a avut o perioadă fixă;
  2. dacă obligația a decurs dintr-un act nelegal;
  3. dacă debitorul evită notificarea; în acest caz, se consideră că debitorul a fost notificat la data la care notificarea i-ar fi fost comunicată în mod normal.

Dacă creditul nu este lichid, nu există nicio nerespectare a obligațiilor de plată până când acesta nu devine lichid, în afara cazului în care absența lichidității poate fi imputată debitorului. Dacă debitorul este responsabil pentru un act nelegal sau pentru un risc, acesta este considerat a fi pus în întârziere de la data la care primește notificarea oficială, în afara cazului în care este deja în întârziere în conformitate cu prima parte a prezentului paragraf.

Stingerea sau încetarea dobânzii unui credit

De la momentul la care apare, dobânda unui credit nu depinde în mod necesar de suma principală a creditului. Oricare dintre acestea poate fi transferată sau anulată independent de cealaltă.

Alocarea plăților parțiale

Legislația națională stabilește următoarele norme referitoare la alocarea plăților:

(i) atunci când, pe lângă capital, debitorul trebuie să plătească costuri sau dobândă sau trebuie să despăgubească creditorul ca urmare a întârzierii, o plată care nu este suficientă pentru a acoperi întreaga sumă va fi alocată costurilor, despăgubirii, dobânzii și capitalului, în această ordine;

(ii) alocarea către capital va fi ultima, în afara cazului în care creditorul convine altfel.

Dobânda la dobândă

Dobânda penalizatoare se poate acumula pe o dobândă obișnuită (dobândă compusă) în anumite cazuri.

Pentru ca o dobândă să fie la rândul său purtătoare de dobândă, trebuie să fie îndeplinită una dintre următoarele condiții:

  1. fie debitorul trebuie să fie notificat pe cale judiciară să capitalizeze dobânda acumulată, fie acesta trebuie să plătească dobânda sub sancțiunea capitalizării.

Numai dobânda aferentă unei perioade minime de un an poate fi capitalizată. Aceste restricții privind dobânda compusă nu sunt aplicabile dacă încalcă regulamentele sau practicile din sector (de exemplu, ca în cazul împrumuturilor acordate de instituții financiare care fac obiectul unei reglementări speciale).

Jurisprudența națională a stabilit că la o dobândă penalizatoare nu se poate aplica o altă dobândă penalizatoare. Prin urmare, dobânzile legale datorate ca urmare a neîndeplinirii unei obligații financiare nu pot, în principiu, să fie purtătoare de dobândă. Acest lucru nu aduce atingere niciunei alte variante a acestei interpretări existente în jurisprudență și nici posibilității prevăzute de lege privind aplicarea unei penalități financiare obligatorii atunci când plata unei sume de bani este dispusă printr-o hotărâre judecătorească.

2 În caz afirmativ, care este nivelul/rata acesteia și temeiul său juridic? Dacă se prevăd rate diferite ale dobânzii legale, în ce cazuri și condiții se aplică?

Ratele dobânzii legale variază în funcție de tipul de dobândă, respectiv civilă sau comercială.

Dobânda legală civilă

Dobânda legală civilă este stabilită printr-un ordin ministerial comun de punere în aplicare (Portaria) al Ministerului Justiției și Ministerului Finanțelor, în conformitate cu articolul 559 alineatul (1) din Codul civil portughez (Código Civil). La data elaborării prezentei fișe, continuă să fie în vigoare ratele dobânzii stabilite prin Ordinul ministerial de punere în aplicare nr. 291/03 din 8 aprilie 2003.

Dobânda legală comercială

Dobânda legală comercială este în mod normal datorată pentru credite contractate de societăți comerciale, întreprinderi individuale sau persoane juridice și, în special, pentru tipurile de credite indicate în Decretul-lege nr. 62/2013 din 10 mai 2013, menționate mai jos.

Dobânda legală comercială este stabilită printr-un ordin ministerial comun de punere în aplicare al Ministerului Justiției și Ministerului Finanțelor în conformitate cu articolul 102 alineatele (3)-(5) din Codul comercial portughez (Código Comercial). La data elaborării prezentei fișe, stabilirea dobânzii comerciale este reglementată prin Ordinul ministerial de punere în aplicare nr. 277/13 din 26 august 2013, conform căruia ratele dobânzii comerciale se stabilesc semestrial.

Valoarea fiecărei rate a dobânzii comerciale menționate în Ordinul ministerial de punere în aplicare nr. 277/13 din 26 august 2013 este stabilită prin comunicare a Direcției Generale a Trezoreriei și Finanțelor (Direcção Geral do Tesouro e Finanças), publicată în Jurnalul Republicii, seria a doua, până la 15 ianuarie și, respectiv, 15 iulie în fiecare an.

Ordinul ministerial de punere în aplicare nr. 277/13 din 26 august 2013 prevede două rate ale dobânzii penalizatoare comerciale, care variază în funcție de tranzacțiile în cauză:

  1. prima este rata dobânzii aplicabile întârzierilor la plată în tranzacțiile comerciale dintre societăți comerciale sau dintre societăți comerciale și entități publice, prevăzute de Decretul-lege nr. 62/2013 din 10 mai 2013;
  2. cea de a doua este rata dobânzii penalizatoare suplimentare, aplicabilă altor operațiuni și având legătură cu creditele datorate de societăți comerciale, întreprinderi individuale sau persoane juridice, prevăzută la articolul 102 alineatul (3) din Codul comercial portughez.

Ratele dobânzii legale, fie civile, fie comerciale, variază în timp. Din acest motiv, la calcularea dobânzii ar trebui să se țină seama de diferitele rate aplicabile pentru fiecare parte a perioadei de întârziere.

Din motive practice, am menționat aici doar ratele dobânzii legale pentru ultimii ani. Conținutul acestei fișe de date are exclusiv scop informativ și nu este menit să înlocuiască o consultare a legislației naționale aplicabile pentru fiecare caz în parte.

O penalitate suplimentară obligatorie de 5 % se adaugă la dobânda legală datorată dacă plata unei sume de bani este dispusă printr-o hotărâre judecătorească. În acest caz, se va datora în mod automat o dobândă calculată la rata de 5 % pe an – fără a fi nevoie de alte decizii judiciare în acest sens – începând de la data intrării în vigoare a hotărârii. Această penalitate

financiară obligatorie se adaugă la dobânda penalizatoare, după caz, sau la despăgubirea datorată, în conformitate cu articolul 829a alineatul (4) din Codul civil portughez.

Ratele dobânzii legale civile, începând din 5 august 1980 până în prezent:

De la 5 august 1980 la 22 mai 1983
[(1 021 de zile) – Decretul-lege nr. 200-C/80 din 24 iunie 1980 și Ordinul ministerial de punere în aplicare nr. 447/80 din 31 iulie 1980]

15 %

De la 23 mai 1983 la 28 aprilie 1987
[(1 437 de zile) – Ordinul ministerial de punere în aplicare nr. 581/83 din 18 mai 1983]

23 %

De la 29 aprilie 1987 la 29 septembrie 1995
[(3 076 de zile) – Ordinul ministerial de punere în aplicare nr. 339/87 din 24 aprilie 1987]

15 %

De la 30 septembrie 1995 la 16 aprilie 1999
[(1 295 de zile) – Ordinul ministerial de punere în aplicare nr. 1171/95 din 25 septembrie 1995]

10 %

De la 17 aprilie 1999 la 30 aprilie 2003
[(1 475 de zile) – Ordinul ministerial de punere în aplicare nr. 263/99 din 12 aprilie 1999]

7 %

De la 1 mai 2003
[Ordinul ministerial de punere în aplicare nr. 291/03 din 8 aprilie 2003]

4 %

Ratele dobânzii legale comerciale, începând din 28 septembrie 1995 până în prezent:

De la 28 septembrie 1995 la 16 aprilie 1999
[Ordinul ministerial de punere în aplicare nr. 1167/95 din 23 septembrie 1995]

15 %

De la 17 aprilie 1999 la 30 septembrie 2004
[Ordinul ministerial de punere în aplicare nr. 262/99 din 12 aprilie 1999]

12 %

De la 1 octombrie 2004 la 31 decembrie 2004
[Informarea Direcției Generale a Trezoreriei (Direcção-Geral do Tesouro sau „DGT”) nr. 10097/04 din 30 octombrie 2004]

9,01 %

Prima jumătate a anului 2005
[Ordinul ministerial de punere în aplicare nr. 597/2005 din 19 iulie și Informarea DGT nr. 310/2005 din 14 ianuarie 2005]

9,09 %

A doua jumătate a anului 2005
[Informarea DGT nr. 6923/2005 din 25 iulie 2005]

9,05 %

Prima jumătate a anului 2006
[Informarea DGT nr. 240/2006 din 11 ianuarie 2006]

9,25 %

A doua jumătate a anului 2006
[Informarea DGT nr. 7706/2006 din 10 iulie 2006]

9,83 %

Prima jumătate a anului 2007
[Informarea DGT nr. 191/2007 din 5 ianuarie 2007]

10,58 %

A doua jumătate a anului 2007
[Informarea Direcției Generale a Trezoreriei și Finanțelor (Direcção-Geral do Tesouro e Finanças sau „DGTF”) nr. 13665/2007 din 30 iulie 2007]

11,07 %

Prima jumătate a anului 2008
[Informarea DGTF nr. 2152/2008 din 29 ianuarie 2008]

11,20 %

A doua jumătate a anului 2008
[Informarea DGTF nr. 19995/2008 din 14 iulie 2005]

11,07 %

Prima jumătate a anului 2009
[Informarea DGTF nr. 1261/2009 din 14 ianuarie 2009]

9,50 %

A doua jumătate a anului 2009
[Informarea DGTF nr. 12184/2009 din 1 iulie 2009]

8 %

Prima jumătate a anului 2010
[Informarea DGTF nr. 597/2010 din 4 ianuarie 2010]

8 %

A doua jumătate a anului 2010
[Informarea DGTF nr. 13746/2010 din 12 iulie 2010]

8 %

Prima jumătate a anului 2011
[Informarea DGTF nr. 2284/2011 din 21 ianuarie 2011]

8 %

A doua jumătate a anului 2011
[Informarea DGTF nr. 14190/2011 din 14 iulie 2011]

8,25 %

Prima jumătate a anului 2012
[Informarea DGTF nr. 692/2012 din 17 ianuarie 2012]

8 %

A doua jumătate a anului 2012
[Informarea DGTF nr. 9944/2012 din 24 iulie 2012]

8 %

Prima jumătate a anului 2013
[Informarea DGTF nr. 584/2013 din 11 iulie 2013]

7,75 %

A doua jumătate a anului 2013
Operațiuni supuse Decretului-lege nr. 62/2013
[Informarea DGTF nr. 11617/2013 din 17 septembrie 2013]

8,50 %

Alte operațiuni
[Informarea DGTF nr. 10478/2013 din 23 august 2013]

7,50 %

Prima jumătate a anului 2014
Operațiuni supuse Decretului-lege nr. 62/2013

8,25 %

Alte operațiuni
[Informarea DGTF nr. 1019/2014 din 24 ianuarie 2014]

7,25 %

A doua jumătate a anului 2014
Operațiuni supuse Decretului-lege nr. 62/2013

8,15 %

Alte operațiuni
[Informarea DGTF nr. 8266/2014 din 16 iulie 2014]

7,15 %

Prima jumătate a anului 2015
Operațiuni supuse Decretului-lege nr. 62/2013

8,05 %

Alte operațiuni
[Informarea DGTF nr. 563/2015 din 19 ianuarie 2015]

7,05 %

A doua jumătate a anului 2015
Operațiuni supuse Decretului-lege nr. 62/2013

8,05 %

Alte operațiuni
[Informarea DGTF nr. 7758/2015 din 14 iulie 2015]

7,05 %

Prima jumătate a anului 2016
Operațiuni supuse Decretului-lege nr. 62/2013

8,05 %

Alte operațiuni
[Informarea DGTF nr. 890/2016 din 6 ianuarie 2016]

7,05%

A doua jumătate a anului 2016
Operațiuni supuse Decretului-lege nr. 62/2013

8,00%

Alte operațiuni
[Informarea DGTF nr. 86741/2016 din 30 iunie 2016]

7,00%

Prima jumătate a anului 2017
Operațiuni supuse Decretului-lege nr.
62/2013

8,00%

Alte operațiuni
[Informarea DGTF nr. 2583/2017 din 3 ianuarie 2017]

7,00%

A doua jumătate a anului 2017

Operațiuni supuse Decretului-lege nr. 62/2013

8,00%

Alte operațiuni

[Informarea DGTF nr. 8544/2017 din 29 iunie 2017]

7,00%

Prima jumătate a anului 2018

Operațiuni supuse Decretului-lege nr. 62/2013

8,00%

Alte operațiuni

[Informarea DGTF nr. 1989/2018 din 3 ianuarie 2018

7,00%

A doua jumătate a anului 2018

Operațiuni supuse Decretului-lege nr. 62/2013

8,00%

Alte operațiuni

[Informarea DGTF nr. 9939/2018 din 28 iunie 2018

7,00%

Prima jumătate a anului 2019

Operațiuni supuse Decretului-lege nr. 62/2013

8,00%

Alte operațiuni

[Informarea DGTF /2019 din 2 ianuarie 2019

7,00%

A doua jumătate a anului 2019

Operațiuni supuse Decretului-lege nr. 62/2013

8,00%

Alte operațiuni

[Informarea DGTF nr. 11571/2019]

7,00%

Prima jumătate a anului 2020

Operațiuni supuse Decretului-lege nr. 62/2013

8,00%

A doua jumătate a anului 2020

Operațiuni supuse Decretului-lege nr. 62/2013

8,00%

Alte operațiuni

[Informarea DGTF nr. 1568/2020]

7,00%

Prima jumătate a anului 2021

Operațiuni supuse Decretului-lege nr. 62/2013

8,00%

Alte operațiuni

[Informarea DGTF nr. 1568/2021]

7,00%

3 În cazul în care este necesar, există mai multe informații disponibile cu privire la modul cum se calculează dobânda legală?

Informații suplimentare privind modul de calcul al ratei dobânzii legale sunt disponibile pe site-ul Direcției Generale pentru Trezorerie și Finanțe din Ministerul de Finanțe.

http://www.dgtf.pt/avisos-e-circulares/taxas-de-juros-moratorios

4 Există acces online gratuit la temeiul juridic menționat anterior?

Accesul online la site-ul menționat în răspunsul la întrebarea 3 este gratuit.

Legislația relevantă

Codul Civil https://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=775&tabela=leis

Codul Comercial https://www.igf.gov.pt/leggeraldocs/CODIGO_COMERCIAL_LIVRO_1.htm

Ordinul ministerial de punere în aplicare nr. 291/2003 https://dre.pt/pesquisa/-/search/223663/details/maximized

 

Avertisment

Informațiile cuprinse în această fișă au caracter general și nu sunt exhaustive. Aceste informații nu sunt opozabile persoanei de contact, Rețelei Judiciare Europene în cauze civile și comerciale, instanțelor sau oricăror alte persoane. Această fișă nu este menită să înlocuiască o consultare a legislației aplicabile la un moment dat.

Ultima actualizare: 21/08/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.