În materie de drept civil, procedurile și acțiunile în curs intentate înainte de încheierea perioadei de tranziție vor continua în temeiul legislației UE. În baza unui acord reciproc între UE și Regatul Unit, Portalul e-justiție va păstra informațiile legate de Regatul Unit până la sfârșitul anului 2024.

Rata dobânzilor

Scoţia
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Există prevederi privind „dobândă legală” în statul membru în cauză? În caz afirmativ, cum este definită „dobândă legală” în acest stat membru?

Dobânda legală este rata dobânzii prevăzută de lege care se poate aplica pentru plata cu întârziere a unei sume de bani. Legislația Scoției prevede aplicarea unei dobânzi legale în cazurile corespunzătoare.

2 În caz afirmativ, care este nivelul/rata acesteia și temeiul său juridic? Dacă se prevăd rate diferite ale dobânzii legale, în ce cazuri și condiții se aplică?

Nivelul/rata dobânzii legale

Criteriile de aplicare a dobânzii legale

(dacă este necesar, de exemplu în cazul întârzierilor sau al unui contract încheiat cu un consumator etc.)

Temeiul juridic

8 %

În cazul în care nu se aplică o altă rată a dobânzii legale sau a dobânzii contractuale, un creditor poate solicita plata unei dobânzi la o rată anuală de 8 % din cuantumul unei hotărâri judecătorești sau al unui extras dintr-o hotărâre.

Articolul 9 din Legea scoțiană din 1892 privind extrasele de hotărâri judecătorești pronunțate de instanțele locale [Sheriff Courts (Scotland) Extracts Act 1892], astfel cum a fost înlocuit prin articolul 1 din Legea Sederunt din 1975 (dobânzi în hotărârile sau în extrasele de hotărâri judecătorești pronunțate de instanțele locale) [Act of Sederunt (Interest in Sheriff Court Decrees or Extracts) 1975] (SI 1975/948) și modificat prin articolul 2 din Legea Sederunt din 1993 (dobânzi în hotărârile sau în extrasele de hotărâri judecătorești pronunțate de instanțele locale) [Act of Sederunt (Interest in Sheriff Court Decrees and Extracts) 1993] (SI 1993/769) - rata dobânzii judiciare este fixată la 8 % pe an.

Norma 7.7 din Legea Sederunt [Regulamentul de procedură al Court of Session din 1994 [Act of Sederunt (Rules of the Court of Session 1994] (SI 1994/1443) - rata dobânzii judiciare este fixată la 8 %.

Articolele 3 și 4 din Ordinul din 1990 privind Tribunalele pentru litigii de muncă (dobânzi) [Employment Tribunals (Interest) Order 1990] (SI 1990/479) - Se aplică „regula celor 42 de zile” și dobânzi la rata specificată în articolul 17 din Legea din 1838 privind hotărârile judecătorești (Judgments Act 1838) [această rată, astfel cum a fost modificată prin articolul 2 din Ordinul din 1993 privind datoriile în urma hotărârilor judecătorești (rata dobânzii) [Judgment Debts (Rate of Interest) Order 1993] (SSI 1993/564), este de 8 %].

Articolul 8 din reglementările din 1996 privind Tribunalele pentru litigii de muncă (dobânzile aferente daunelor-interese în cauzele de discriminare) [Employment Tribunals (Interest on Awards in Discrimination Cases) 1996] (SI 1996/2803) - dobânzile se aplică din ziua următoare datei deciziei la rata stabilită, în momentul de față, la articolul 9 din Legea scoțiană din 1892 privind extrasele de hotărâri judecătorești pronunțate de instanțele locale [Sheriff Courts (Scotland) Extracts Act 1892].

Cu 8 % mai mare decât rata de bază a Băncii Angliei.

În ceea ce privește datoriile comerciale, Legea din 1998 privind plata cu întârziere a datoriilor comerciale (dobânzi) [Late Payments of Commercial Debt (Interest) Act 1998] prevede că se percep dobânzi asupra datoriilor exigibile pentru a proteja furnizorii a căror situație financiară îi face vulnerabili în cazul plății cu întârziere a datoriilor lor eligibile și, în general, pentru a descuraja plata cu întârziere a datoriilor eligibile.

Legea din 1998 privind plata cu întârziere a datoriilor comerciale (dobânzi) [rată specificată la articolul 4 din Ordinul din 2002 privind plata cu întârziere a dobânzilor comerciale (rata dobânzii) (Scoția) (Late Payment of Commercial Debts (Rate of Interest) (Scotland) Order 2002) (SSI 2002/336)].

Rata stabilită de instanțele judecătorești


Articolul 42 din Legea din 1988 privind Court of Session - pot fi acordate dobânzi în cazul în care o cale de apel formulată în fața House of Lords este respinsă ca urmare a neînfățișării/inacțiunii. Rata dobânzii, simplă sau compusă, este rata pe care „Camera interioară” (Inner House) a Court of Session o consideră adecvată.

Legea scoțiană din 1958 privind dobânzile aferente despăgubirilor [Interest on Damages (Scotland) Act 1958]

3 În cazul în care este necesar, există mai multe informații disponibile cu privire la modul cum se calculează dobânda legală?

Dobânzile se pot solicita de la data exigibilității sumei datorate. În general, se aplică numai dobânzile simple. Curtea Supremă (Supreme Court) a Regatului Unit poate pronunța, atunci când este sesizată printr-o cale de apel formulată de Camera interioară (Inner House) a Court of Session, hotărârea pe care o consideră oportună cu privire la dobânzile, simple sau compuse.

4 Există acces online gratuit la temeiul juridic menționat anterior?

Legislația aplicabilă este disponibilă la următoarele adrese:

Legea din 1982 privind extrasele de hotărâri judecătorești pronunțate de instanțele locale [Sheriff Courts (Scotland) Extracts Act 1892]

Legea Sederunt din 1993 (dobânzi în hotărârile sau în extrasele de hotărâri judecătorești pronunțate de instanțele locale) [Act of Sederunt (Interest in Sheriff Court Decrees and Extracts) 1993]

Legea din 1988 privind Court of Session (Court of Session Act 1988)

Ordinul din 1990 privind Tribunalele pentru litigii de muncă (dobânzi) [Employment Tribunals (Interest) Order 1990]

Legea Sederunt [Regulamentul de procedură al Court of Session din 1994 [Act of Sederunt (Rules of the Court of Session 1994]

Tribunalele pentru litigii de muncă (dobânzile aferente daunelor-interese în cauzele de discriminare) 1996 [Employment Tribunals (Interest on Awards in Discrimination Cases) 1996]

Legea scoțiană din 1958 privind dobânzile aferente despăgubirilor [Interest on Damages (Scotland) Act 1958]

Legea din 1998 privind plata cu întârziere a datoriilor comerciale (dobânzi) [Late Payments of Commercial Debt (Interest) Act 1998]

Ordinul din 2002 privind plata cu întârziere a datoriilor comerciale (rata dobânzii) (Scoția) [The Late Payment of Commercial Debts (Rate of Interest) (Scotland) Order 2002]

Ultima actualizare: 13/08/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.