NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini spaniolă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: engleză.
Swipe to change

Rata dobânzilor

Spania
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Există prevederi privind „dobândă legală” în statul membru în cauză? În caz afirmativ, cum este definită „dobândă legală” în acest stat membru?

Dobânda legală este prevăzută în Spania ca reparație secundară, prin care se stabilește o despăgubire pentru daune în lipsa unui acord între părți, dacă debitorul este pus în întârziere. Aceasta este prevăzută la articolul 1108 din Codul civil (Código Civil), care impune ca datoria neplătită să fie exprimată în numerar sau să fi fost convertită în numerar.

Nu există o definiție explicită a dobânzii legale.

Cu toate acestea, există diferite tipuri de dobândă legală. Tipul cel mai frecvent este dobânda menționată mai sus, prevăzută de Codul civil. În alte situații, legea stabilește însă rate specifice ale dobânzii, care de multe ori rezultă din aplicarea unui anumit procent la dobânda legală. În cazurile în care sunt aplicabile aceste rate ale dobânzii, ele pot fi considerate, de asemenea, „dobândă legală”, în sensul că sunt stabilite prin lege. Acestea includ:

-           în ceea ce privește ipotecile, Legea nr. 1/2013 din 14 mai 2013 modifică articolul 114 din Legea privind ipotecile (Ley Hipotecaria) și stabilește limita ratei dobânzii pentru întârzierea la plată în cazul împrumuturilor pentru achiziția principalei locuințe, atunci când ipoteca este constituită asupra locuinței respective, la o valoare de trei ori mai mare decât dobânda legală, și anume, în prezent, 9 %.

Legea care reglementează contractele de credit imobiliar a modificat textul articolului 114, care a intrat în vigoare în noua sa formulare la 16 iunie 2019. Acesta stabilește dobânda moratorie ca fiind egală cu dobânda remuneratorie plus trei puncte procentuale pe toată perioada în care aceasta este exigibilă, pentru împrumuturile sau creditele contractate de o persoană fizică și garantate cu o ipotecă asupra unor bunuri imobiliare de uz rezidențial. Dobânda de întârziere nu poate fi în niciun caz capitalizată. Nu se admit acordurile contrare acestei norme privind dobânda de întârziere.

-           articolul 20 alineatul (4) din Legea nr. 16/2011 privind contractele referitoare la creditele de consum (Contratos de Crédito al Consumo) stabilește o limită superioară de 2,5 ori mai mare decât dobânda legală pentru aceste operațiuni;

-           articolul 7 din Legea nr. 3/2004 privind combaterea întârzierii la plată în tranzacțiile comerciale (lucha contra la morosidad en las operaciones mercantiles) stabilește, cu excepția cazului în care există un acord contrar, rata legală a dobânzii de întârziere pe care trebuie să o plătească debitorul ca fiind rata dobânzii aplicate de Banca Centrală Europeană în cea mai recentă operațiune principală de refinanțare, efectuată înainte de prima zi a semestrului calendaristic respectiv, plus opt puncte procentuale.

Prin rata dobânzii aplicate de Banca Centrală Europeană în operațiunile principale de refinanțare se înțelege rata dobânzii aplicate operațiunilor respective în caz de licitații cu rată fixă. Dacă se efectuează o operațiune principală de refinanțare printr-o procedură de licitație cu rată variabilă, această rată a dobânzii va corespunde ratei dobânzii marginale rezultate din licitația respectivă.

Rata legală a dobânzii de întârziere, determinată conform prezentului paragraf, se aplică în cele șase luni care urmează după stabilirea sa.

- în ceea ce privește contractele de asigurări, articolul 20 alineatul (4) din Legea nr. 50/1980 din 8 octombrie 1980 privind contractele de asigurări (Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro) sancționează întârzierea nejustificată a plății despăgubirilor de către societățile de asigurări către persoanele cu cereri acoperite de contractele de asigurări pe care le-au semnat, prin plata unei dobânzi anuale egale cu dobânda legală în vigoare la momentul la care plata devine exigibilă, majorată cu 50 %, deși judecătorul nu poate impune asigurătorului o dobândă anuală mai mică de 20 % după trecerea unei perioade de doi ani de la data depunerii cererii, dacă în această perioadă nu s-a plătit despăgubirea;

- dobânda ulterioară unui proces (interés procesal) este prevăzută la articolul 576 din Legea nr. 1/2000 din 7 ianuarie 2000 privind procedura civilă (Ley de Enjuiciamiento Civil), care stabilește că odată ce s-a pronunțat o decizie în primă instanță prin care s-a dispus o plată în numerar, dobânda anuală este datorată creditorului la rata dobânzii legale majorate cu două puncte, la rata dobânzii convenite între părți sau la rata stabilită printr-o dispoziție juridică specială.

2 În caz afirmativ, care este nivelul/rata acesteia și temeiul său juridic? Dacă se prevăd rate diferite ale dobânzii legale, în ce cazuri și condiții se aplică?

Rata dobânzii este prevăzută în legile bugetare pentru fiecare an.

Pentru 2017, rata este prevăzută în Dispoziția suplimentară nr. 34 a Legii nr. 3/2017 din 27 iunie 2017 privind bugetul general de stat (Presupuestos Generales del Estado) pentru 2017:

- 3,00 pe toată perioada pe care bugetul este în vigoare.

- În cursul acestei perioade, dobânda de întârziere menționată la articolul 26 din Legea nr. 58/2003 din 17 decembrie 2003 (General Tributaria) este de 3,75 procente.

- În cursul acestei perioade, dobânda de întârziere menționată la articolul 38 alineatul (2) din Legea nr. 38/2003 din 17 noiembrie 2003 (General de Subvenciones) este de 3,75 procente.

Evoluția ratei dobânzilor poate fi urmărită la următoarea adresă publicată de Banca Spaniei:

https://clientebancario.bde.es/pcb/es/menu-horizontal/productosservici/relacionados/tiposinteres/

Astfel cum se precizează în răspunsul la întrebarea anterioară, pe lângă dobânda legală prevăzută la articolul 1108 din Codul civil, pentru stabilirea despăgubirii pentru neplata creanțelor pecuniare, se aplică diverse tipuri de dobânzi legale. Acestea includ:

-           în ceea ce privește ipotecile, Legea nr. 1/2013 din 14 mai 2013 modifică articolul 114 din Legea privind ipotecile și stabilește limita ratei dobânzii de întârziere în cazul împrumuturilor pentru achiziția principalei locuințe, atunci când ipoteca este constituită asupra locuinței respective, la o valoare de trei ori mai mare decât dobânda legală.

Legea care reglementează contractele de credit imobiliar a modificat textul articolului 114, care a intrat în vigoare în noua sa formulare la 16 iunie 2019. Acesta stabilește dobânda moratorie ca fiind egală cu dobânda remuneratorie plus trei puncte procentuale pe toată perioada în care aceasta este exigibilă, pentru împrumuturile sau creditele contractate de o persoană fizică și garantate cu o ipotecă asupra unor bunuri imobiliare de uz rezidențial. Dobânda de întârziere nu poate fi în niciun caz capitalizată. Nu se admit acordurile contrare acestei norme privind dobânda de întârziere.

-           articolul 20 alineatul (4) din Legea nr. 16/2011 privind contractele referitoare la creditele de consum (Contratos de Crédito al Consumo) stabilește o limită superioară de 2,5 ori mai mare decât dobânda legală pentru aceste operațiuni;

-           articolul 7 din Legea nr. 3/2004 privind combaterea întârzierii la plată în tranzacțiile comerciale (lucha contra la morosidad en las operaciones mercantiles) stabilește, cu excepția cazului în care s-a convenit asupra dobânzii de întârziere, rata legală a dobânzii de întârziere pe care trebuie să o plătească debitorul ca fiind rata dobânzii aplicate de Banca Centrală Europeană în cea mai recentă operațiune principală de refinanțare, efectuată înainte de prima zi a semestrului calendaristic respectiv, plus opt puncte procentuale.

Prin rata dobânzii aplicate de Banca Centrală Europeană în operațiunile principale de refinanțare se înțelege rata dobânzii aplicate operațiunilor respective în caz de licitații cu rată fixă. Dacă se efectuează o operațiune principală de refinanțare printr-o procedură de licitație cu rată variabilă, această rată a dobânzii va corespunde ratei dobânzii marginale rezultate din licitația respectivă.

Rata legală a dobânzii de întârziere, determinată conform prezentului paragraf, se aplică în cele șase luni care urmează după stabilirea sa.

-           în ceea ce privește contractele de asigurări, articolul 20 alineatul (4) din Legea nr. 50/1980 din 8 octombrie 1980 privind contractele de asigurări (Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro) sancționează întârzierea nejustificată a plății despăgubirilor de către societățile de asigurări către persoanele cu cereri acoperite de contractele de asigurări pe care le-au semnat, prin plata unei dobânzi anuale egale cu dobânda legală în vigoare la momentul la care plata devine exigibilă, majorată cu 50 %, deși judecătorul nu poate impune o dobândă anuală mai mică de 20 % asupra asigurătorului, după trecerea unei perioade de doi ani de la data depunerii cererii, dacă în această perioadă nu s-a plătit despăgubirea;

-           dobânda ulterioară unui proces (interés procesal) este prevăzută la articolul 576 din Legea nr. 1/2000 din 7 ianuarie 2000 privind procedura civilă (Ley de Enjuiciamiento Civil), care stabilește că odată ce s-a pronunțat o decizie în primă instanță prin care s-a dispus o plată în numerar, dobânda anuală este datorată creditorului la rata dobânzii legale majorată cu două puncte, la rata dobânzii convenite între părți sau la rata stabilită printr-o dispoziție legală specială.

3 În cazul în care este necesar, există mai multe informații disponibile cu privire la modul cum se calculează dobânda legală?

Evoluția ratei dobânzii poate fi urmărită pe site-ul indicat în răspunsul la întrebarea precedentă.

https://clientebancario.bde.es/pcb/es/menu-horizontal/productosservici/relacionados/tiposinteres/

4 Există acces online gratuit la temeiul juridic menționat anterior?

Da, la următoarea adresă de internet:

https://clientebancario.bde.es/pcb/es/menu-horizontal/productosservici/relacionados/tiposinteres

Ultima actualizare: 19/08/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.