Izvirna jezikovna različica te strani poljščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Obrestne mere

Poljska
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 Ali so „zakonske obresti“ v državi članici določene? Če da, kako so „zakonske obresti“ opredeljene v tej državi članici?

V skladu s členom 359(1) civilnega zakonika z dne 23. aprila 1964 (Uradni list 2014, točka 121), kot je bil spremenjen, obresti na denarni znesek zapadejo le, če to izhaja iz pravnega posla ali zakona oziroma odločbe sodišča ali drugega pristojnega organa. Če obrestna mera ni določena, se plačajo zakonske obresti po obrestni meri, ki je enaka referenčni obrestni meri Narodne banke Poljske plus 3,5 odstotne točke.

Če obrestna mera zamudnih obresti ni določena, se v skladu s členom 481(2) civilnega zakonika plačajo zakonske zamudne obresti po obrestni meri, ki je enaka referenčni obrestni meri Narodne banke Poljske plus 5,5 odstotne točke. Če pa se terjatev obrestuje po višji obrestni meri, lahko upnik zahteva zamudne obresti po tej višji obrestni meri.

2 Če da, kakšen je znesek/obrestna mera in kaj je pravna podlaga zanj(-o)? Če so določene različne obrestne mere zakonskih obresti, v katerih okoliščinah in pod katerimi pogoji veljajo?

Člen 359(2) civilnega zakonika določa, da je obrestna mera zakonskih obresti enaka referenčni obrestni meri Narodne banke Poljske plus 3,5 odstotne točke. Minister za pravosodje objavi obrestno mero zakonskih obresti z obvestilom v poljskem uradnem listu (Monitor Polski). V skladu z obvestilom ministra za pravosodje z dne 7. januarja 2016 obrestna mera zakonskih obresti od 1. januarja 2016 znaša 5 % letno, obrestna mera zakonskih zamudnih obresti pa 7 % letno.

Obresti na trgovinske posle po drugi strani ureja zakon o zapadlosti plačil v trgovinskih poslih z dne 8. marca 2013 (Uradni list 2019, točka 118), obrestna mera pa se vedno določi v obvestilu, ki ga izda minister za podjetništvo in tehnologijo. V skladu z obvestilom z dne 14. januarja 2019 trenutna obrestna mera zakonskih obresti na zaostala plačila v trgovinskih poslih od 1. januarja 2019 do 30. junija 2019 znaša 9,50 % letno.

3 Ali so po potrebi na voljo dodatne informacije o izračunavanju zakonskih obresti?

Podrobnosti o trenutnih obrestnih merah Narodne banke Poljske, vključno z referenčno obrestno mero, so na voljo na spletišču Narodne banke Poljske (NBP): http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/dzienne/stopy.htm.

4 Ali je na voljo brezplačen spletni dostop do zgoraj navedene pravne podlage?

Obvestila, ki jih izdata minister za pravosodje in minister za razvoj glede obrestne mere zakonskih obresti (na trgovinske posle), so na voljo na spletišču centra vlade za zakonodajo (Rządowe Centrum Legislacji): http://www.monitorpolski.gov.pl/Wyszukiwanie/tabid/114/Title/odsetki/Default.aspx.

Zadnja posodobitev: 17/08/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.