Bevisoptagelse via videokonference

Det Europæiske Retlige Netværk på det civile og handelsretlige område har udarbejdet en række faktablade, der giver praktiske oplysninger om regler, procedurer og tekniske faciliteter i relation til videokonferencer mellem domstole i forskellige EU-lande.

Rådets forordning (EF) nr. 1206/2001, der vedrører samarbejdet mellem retterne i de forskellige EU-lande om bevisoptagelse på det civil- og handelsretlige område, udgør en overordnet retlig ramme for bevisoptagelse i et andet land end det, hvor den relevante ret er beliggende. Hvert EU-land har imidlertid sine egne processuelle regler på dette område, så den nærmere fremgangsmåde varierer afhængigt af lovgivningen i det land, der modtager en anmodning om samarbejde.

For at gøre det nemmere for de judicielle organer i forskellige EU-lande at arbejde sammen og fuldt ud gøre brug af videokonferencer ved bevisoptagelse i et andet EU-land har det europæiske retlige netværk på det civil- og handelsretlige område udfærdiget en række faktaark. Disse faktaark indeholder praktiske oplysninger om regler, procedurer og tekniske faciliteter i de forskellige EU-lande.

Vælg det relevante lands flag for at få detaljerede nationale oplysninger.

Sidste opdatering: 11/05/2022

Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.