Todisteiden vastaanottaminen videoneuvottelun avulla

Kypros
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Kas tõendeid on võimalik koguda videokonverentsi teel kas taotleva liikmesriigi kohtu osalemisel või otse asjaomase liikmesriigi kohtu poolt? Kui jah, millised riiklikke menetlusi ja õigusakte kohaldatakse?

Todisteita voidaan vastaanottaa videoneuvottelun välityksellä joko niin, että pyynnön esittänyt tuomioistuin osallistuu videoneuvotteluun omassa maassaan, tai suoraan. Tätä koskeva oikeusperusta on todisteista annetun Kyproksen lain 9 luvun 36A § (sellaisena kuin se on muutettuna lailla 122(Ι)/2010). Tuomioistuin voi 36A §:n nojalla määrätä todisteiden ottamisen kannalta tarpeelliseksi katsomansa edellytykset, kunhan ne eivät ole Kyproksen tasavallan kansainvälisten sitoumusten vastaisia.

2 Kas esineb piiranguid isikute ringi suhtes, keda võib videokonverentsi teel küsitleda – näiteks, kas videokonverentsi teel võib küsitleda vaid tunnistajaid või ka eksperte ja osalisi?

Tällaisia rajoituksia ei ole asetettu. On mahdollista kuulla ketä tahansa henkilöä, jonka kuuleminen katsotaan tarpeelliseksi, kunhan todisteiden antamista koskeva pyyntö kuuluu asetuksen (EY) N:o 1206/2001 soveltamisalaan ja on kansallisen oikeuden mukainen.

3 Kas esineb piiranguid tõendite liikide suhtes, mida võib videokonverentsi teel koguda?

Videoneuvottelun välityksellä vastaanotettavien todisteiden tyyppiä ei ole rajoitettu. Riittää, että pyyntö vastaanottaa todisteet ei ole kansallisen oikeuden vastainen ja että pyydettyjen todisteiden vastaanottaminen on käytännössä mahdollista.

4 Kas esineb piiranguid selle suhtes, kus tuleks isikut videokonverentsi teel küsitleda – st kas küsitlemine peab toimuma kohtus?

Ei ole.

5 Kas videokonverentsi teel peetavaid ülekuulamisi tohib salvestada? Kui jah, kas selline võimalus on loodud?

Ainoastaan kuulemista koskeva menettely voidaan nauhoittaa.

6 Mis keeles tuleb ülekuulamine läbi viia: kui taotlused tehakse artiklite 10–12 kohaselt; ja kui tõendeid kogutakse vahetult artikli 17 kohaselt?

Kuuleminen tapahtuu todisteet antavan henkilön äidinkielellä, minkä jälkeen hänen lausumansa tulkataan/käännetään tuomioistuimen viralliselle kielelle eli kreikaksi.

7 Kui vajatakse tõlke, kes vastutab nende leidmise eest mõlemat liiki ülekuulamiste puhul ja kus peaks olema tõlkide asukoht?

Tulkkaukseen liittyvistä järjestelyistä vastaa sen tuomioistuimen kirjaamo, joka käsittelee asiaa, jota varten henkilöä kuullaan.

8 Millist menetlust kohaldatakse ülekuulamise korraldamiseks ja isiku teavitamiseks küsitlemise aja ja koha kohta? Kui palju aega tuleks ette näha ülekuulamise kuupäevast teavitamiseks, et isik saaks ülekuulamise toimumisest piisavalt vara teada?

Kuultavalle henkilölle lähetetään kutsu, ja vahvistetaan sellainen kuulemispäivä, että siitä voidaan ilmoittaa kyseiselle henkilölle ajoissa.

9 Millised on videokonverentsi kasutamise kulud ja kuidas neid tasutakse?

Tulkkauksen kustannuksista vastaa valtio, jossa asiaa käsittelevä tuomioistuin sijaitsee, kun taas teknisen tuen antamisesta kuulemispäivänä aiheutuvista kustannuksista vastaa se valtio, jossa todistaja on.

10 Kas on nõudeid selle tagamiseks, et otse taotleva kohtu poolt küsitletavat isikut teavitatakse sellest, et see toimub vabatahtlikkuse alusel?

Siitä ilmoitetaan kuultavalle henkilölle lähetettävän kutsun yhteydessä.

11 Millist menetlust kasutatakse küsitletava isiku identiteedi kontrollimiseks?

Kuultava henkilö antaa valan tai vakuutuksen ja hänen henkilöllisyytensä varmistetaan.

12 Millised on kohaldatavad vande andmise nõuded ja millist teavet vajab taotlev kohus, kui artikli 17 kohase tõendite otsese kogumise raames nõutakse vande andmist?

Pyynnön esittäneen tuomioistuimen on toimitettava kuultavan henkilön tiedot. Kuultava henkilö vannoo valan uskonsa mukaan käsi Raamatun tai Koraanin päällä tai antaa vakuutuksen.

13 Mida on tehtud selle tagamiseks, et videokonverentsi toimumise asukohas on kontaktisik, kellega taotlev kohus saab suhelda, ja et ülekuulamise päeval on kohal ka isik, kes seab videokonverentsi seadmed töökorda ja tegeleb võimalike tehniliste probleemidega?

Yhteydenottoa kokeillaan päivää ennen kuulemista, kunhan siitä on sovittu asiassa toimivaltaisen viranomaisen (kirjaamon) kanssa etukäteen.

14 Millist lisateavet taotlevalt kohtult nõutakse?

Lisätietoja ei tarvita.

Päivitetty viimeksi: 01/08/2022

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.