Izvođenje dokaza videokonferencijom

Irska
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Postoji li mogućnost izvođenja dokaza videokonferencijom uz sudjelovanje suda u državi članici koja upućuje zahtjev ili neposredno od strane suda u toj državi članici? Ako postoji, koji se odgovarajući nacionalni postupci ili zakoni primjenjuju?

Izvođenje dokaza videokonferencijom moguće je na sudovima u Irskoj uz sudjelovanje suda u drugoj državi članici ili ih neposredno može izvesti sud u toj državi članici. Postupci uključuju Praktične smjernice Visokog suda „HC45 – Upotreba videokonferencijske veze za izvođenje dokaza u građanskim predmetima.”

2 Postoje li ograničenja u pogledu toga koga se može saslušati videokonferencijom – primjerice, može li se tako saslušati samo svjedoke ili i druge osobe, poput stručnjaka i stranaka u postupku?

Ne postoje ograničenja u pogledu toga koga se može ispitati.

3 Postoje li ikakva ograničenja kad je riječ o vrsti dokaza koje se može izvoditi videokonferencijom?

Ne postoje ograničenja kad je riječ o vrsti dokaza koje se može izvoditi.

4 Postoje li ograničenja kad je riječ o mjestima na kojima se osobe može saslušati videokonferencijom, tj. mora li se ona održati u prostorima suda?

Ne postoje ograničenja, ovisno o suglasnosti suca.

5 Je li dopušteno snimanje saslušanja videokonferencijom i ako jest, postoji li oprema za to?

U Irskoj postoji oprema za snimanje saslušanja videokonferencijom. Pristup toj snimci dopušten je na temelju naloga suda.

6 Na kojem se jeziku provodi saslušanje: a) ako se zahtjev temelji na člancima 10., 11. i 12. i b) kad se izravno izvode dokazi u skladu s člankom 17.?

Saslušanje se provodi na engleskom ili irskom jeziku ako se provodi u Irskoj. Međutim, ako se saslušanje provodi izvan Irske ne postoje ograničenja u pogledu jezika.

7 U slučaju potrebe, tko je odgovoran za osiguravanje tumača za obje vrste saslušanja i gdje se oni moraju nalaziti?

Ako je riječ o sudu u Irskoj, sudska tijela u Irskoj osigurat će tumača ako se stvar odnosi na obiteljsko ili kazneno pravo. U građanskoj stvari stranke su odgovorne organizirati tumačenje.

Ako sud koji je uputio zahtjev ne razumije engleski ili irski jezik, taj je sud odgovoran osigurati vlastito tumačenje.

Ne postoje ograničenja u pogledu toga gdje se tumač mora nalaziti.

8 Kakav se postupak primjenjuje pri dogovaranju saslušanja i obavješćivanju osobe koju treba saslušati o vremenu i mjestu? Koliko se vremena ostavlja prilikom dogovaranja datuma saslušanja kako bi se na vrijeme obavijestilo osobu koja će se ispitati?

O svim se dogovorima moraju usuglasiti dva predmetna suda. Preporučuje se provesti ispitivanje prije provedbe saslušanja na sudu kako bi se osiguralo da veza radi na odgovarajući način.

9 Koji su troškovi povezani s uporabom videokonferencije i kako se plaćaju?

Troškovi će se razlikovati ovisno o nizu okolnosti, uključujući mjesto provođenja videokonferencije (tj. provodi li se na sudu ili u drugim prostorima), vrijeme saslušanja (tj. ako se provodi izvan uobičajenog radnog vremena suda, osoblje će morati raditi prekovremeno), eventualnu obvezu provođenja posebnih postupaka i eventualne troškove zbog upotrebe opreme. Zamoljeni će sud o troškovima obavijestiti sud koji je uputio zahtjev. Plaćanje se izvršava u eurima.

10 Kojim se zahtjevima osigurava informiranje osobe koju će neposredno saslušati sud koji upućuje zahtjev da je njezino sudjelovanje dobrovoljno?

Svjedoka mora obavijestiti sud koji je uputio zahtjev.

11 Kojim se postupkom utvrđuje identitet osobe koju treba saslušati?

Sud mora utvrditi identitet osobe koju se ispituje.

12 Kakvi se propisi primjenjuju na davanje prisege i koje podatke treba poslati sud koji upućuje zahtjev ako je potrebna prisega tijekom neposrednog izvođenja dokaza u skladu s člankom 17.?

Prisega se daje u skladu s uobičajenim postupcima za sudove u Irskoj.

13 Na koji se način osigurava da na mjestu gdje se održava videokonferencija postoji osoba za kontakt koju može kontaktirati sud koji upućuje zahtjev i osobe koja je dostupna na dan saslušanja i koja može upravljati opremom za videokonferenciju te otkloniti moguće tehničke poteškoće?

O tome se dogovaraju dva predmetna suda.

14 Traže li se dodatni podaci od suda koji upućuje zahtjev i kakvi?

Nikakvi, osim ako postoje posebni zahtjevi (npr. znakovni jezik, pristup za invalidska kolica, posebni vjerski zahtjevi za davanje prisege itd.).

Posljednji put ažurirano: 08/04/2022

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.