Az átmeneti időszak vége előtt indított, folyamatban lévő polgári eljárásokat az uniós jog alapján fogják lefolytatni. Az európai igazságügyi portálon 2024 végéig még olvashatók lesznek az Egyesült Királyságra vonatkozó releváns információk, az országgal kötött kölcsönös megállapodás alapján.

Bizonyításfelvétel videókonferencia útján

Anglia és Wales
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 Van-e lehetőség videokonferencia útján történő bizonyításfelvételre akár a megkereső tagállam bíróságának részvételével, akár közvetlenül e tagállam bírósága által? Ha igen, melyek a vonatkozó nemzeti eljárások vagy jogszabályok, amelyeket alkalmazni kell?

Anglia és Wales bíróságain van lehetőség videokonferencia útján történő bizonyításfelvételre, akár egy másik tagállam bíróságának részvételével, akár közvetlenül e tagállam bírósága által. A bizonyításfelvétel szabályait a Civil Procedure Rules (polgári perrendtartás) 32. része tartalmazza. A 32.3 szabály szerint a bíróság lehetővé teheti a tanú számára, hogy videólink útján vagy egyéb módon tegyen vallomást. További információk itt találhatók Practice Direction 32, Annex 3 (gyakorlati útmutató a 32. részhez, 3. melléklet).

2 Vannak-e korlátozások a videokonferencia útján meghallgatható személyek tekintetében – például csak tanúk, vagy mások, mint például szakértők vagy felek is meghallgathatók ilyen módon?

Nincsenek ilyen jellegű korlátozások a meghallgatható személyek kategóriáit illetően, amennyiben a kérelmek a 10–12., illetve a 17. cikken alapulnak. Amennyiben a kérelem valóban az 1206/2001 rendelet hatálya alá tartozik és összeegyeztethető Anglia és Wales jogával, bármely releváns személy meghallgatására sor kerülhet.

3 Milyen korlátozások vannak – ha vannak egyáltalán – a videokonferencia útján beszerezhető bizonyítéktípusok tekintetében?

Amennyiben a bizonyításfelvétel iránti kérelem megfelel Anglia és Wales jogának, és a bizonyítás felvehető videokonferencia révén, akkor nincsenek korlátozások a beszerezhető bizonyítéktípusok tekintetében.

4 Vannak-e korlátozások a videokonferencia alkalmazásával tartott meghallgatás helyszíne tekintetében – pl. kötelező-e bíróságon tartani?

Ha a kérelmet a 10–12. cikk alapján terjesztik elő, akkor a meghallgatás általában a bíróságon történik, de ez nem kötelező. A 17. cikk alapján előterjesztett kérelem alapján a videokonferencia bárhol megtartható, de a megkereső tagállam bírósága részére a tanúkhoz legközelebb található, megfelelő berendezéssel felszerelt bíróságot fogják javasolni.

5 Megengedett-e a videokonferencia alkalmazásával tartott meghallgatások rögzítése, és ha igen, az ehhez szükséges berendezés rendelkezésre áll-e?

Angliában és Wales-ben jelenleg nincs a videokonferencia alkalmazásával tartott meghallgatások rögzítését szolgáló berendezés. Amennyiben rögzítés szükséges, az eljárás feleinek kell gondoskodniuk annak elkészítéséről, akár a bizonyítás felvételének, akár a bizonyítás megtekintésének helyén.

6 Milyen nyelven kell a meghallgatást lefolytatni: a) a 10–12. cikk szerinti kérelmek esetében; és b) ha a 17. cikk alapján közvetlen bizonyításfelvételre kerül sor?

a) A 10–12. cikk szerinti kérelmek esetében a meghallgatást angolul kell lefolytatni, illetve adott esetben walesi nyelven.

b) Azon meghallgatások esetében, ahol közvetlen bizonyításfelvételre kerül sor, nincs nyelvi előírás, de a megkereső tagállamnak tolmácsolást kell biztosítania azon tanúk részére, akik nem értik azt a nyelvet, amelyen a meghallgatást lefolytatják.

7 Ha tolmácsokra van szükség, ki köteles biztosítani őket mindkét meghallgatástípus esetében, és hol kell tartózkodniuk?

A 10–12. cikk szerinti kérelmek esetében, ha a tanú tolmácsot igényel annak érdekében, hogy megértse az angol szöveget, a tolmácsot Anglia és Wales bírósági hatóságai biztosítják. Ha a tanú nem igényel tolmácsolást, de a megkereső bíróság nem ért angolul, e bíróság feladata, hogy saját maga számára tolmácsolásról gondoskodjon. Ilyen körülmények között a tolmácsok tartózkodási helyére semmilyen korlátozás nem vonatkozik, noha gyakorlati okokból valószínűleg egyszerűbb a tolmács számára, ha a megkereső bíróságon tartózkodik.

A 17. cikk szerinti kérelmek esetében a megkereső bíróság feladata a tolmácsolás biztosítása. Ebben az esetben sem vonatkozik korlátozás a tolmács tartózkodási helyére.

8 Milyen eljárás alkalmazandó a meghallgatáshoz szükséges intézkedésekre és a meghallgatandó személy időpontról és helyszínről történő értesítésére? A meghallgatás időpontjának meghatározása során mennyi időt kell biztosítani, hogy a meghallgatandó személy kellő időben értesüljön?

A 10–12. cikk szerinti kérelmek esetében minden intézkedést a megkeresett bíróság tesz meg. A 17. cikk esetében, ha Anglia és Wales központi szerve engedélyezi a közvetlen bizonyításfelvételt, akkor tájékoztatja a megkereső bíróságot arról, hogy melyik a meghallgatandó személyhez legközelebb található, videokonferencia-berendezéssel ellátott bíróság. Ezt követően a megkereső bíróság feladata, hogy kapcsolatba lépjen a javasolt bírósággal a szükséges intézkedések megtétele érdekében. A központi szerv értesíti a videokonferencia-berendezéssel ellátott bíróságot, hogy várható a kapcsolatfelvétel a megkereső bíróság részéről.

A megkereső bíróság meggyőződik arról, hogy a videokonferencia-berendezés rendelkezésre áll, majd kapcsolatba lép a meghallgatandó személlyel, hogy kölcsönösen megfelelő időpontot tudjanak találni. Célszerű legalább egy hónapot hagyni a szükséges intézkedések megtételére.

9 Milyen költségekkel jár a videokonferencia alkalmazása, és hogyan kell megfizetni azokat?

A költségek számos körülménytől függően változnak, beleértve a videokonferencia helyszínét (vagyis hogy arra bíróságon vagy más helyen kerül sor); a meghallgatás időpontját (ha arra a bíróság rendes munkaidején kívül kerül sor, akkor a munkatársaknak tovább kell bent maradniuk); azt, hogy szükség van-e különleges eljárásokra; illetve azt, hogy a berendezés használata kapcsán felmerülnek-e költségek. A megkeresett bíróság tájékoztatja a megkereső bíróságot a költségekről. A kifizetéseket GBP-ben kell teljesíteni, készpénzben, banki váltóban vagy elektronikus úton, amennyiben ilyen berendezés rendelkezésre áll.

10 Milyen követelmények vonatkoznak, ha egyáltalán vannak ilyenek, annak biztosítására, hogy a megkereső bíróság által közvetlenül meghallgatott személy tájékoztatást kapjon arról, hogy a bizonyításfelvételre önkéntes alapon kerülhet csak sor?

Amennyiben Anglia és Wales központi szerve a 17. cikk alapján engedélyezi a közvetlen bizonyításfelvételt, a hozott végzés rögzíti, hogy a megkereső bíróságnak tájékoztatnia kell a meghallgatott személyt arról, hogy a meghallgatáson való részvétele önkéntes és hogy az eljárás során bármikor távozhat a meghallgatásról. A megkereső bíróságot felhívják arra, hogy e végzés egy példányát kézbesítse a meghallgatott személy részére, amikor a videokonferenciát szolgáló intézkedésekre sor kerül.

11 Milyen eljárás létezik a meghallgatandó személy személyazonosságának ellenőrzésére?

Amennyiben a 10–12. cikk alapján valamely személyt Anglia és Wales egy bírósága hallgat meg a megkereső bíróság részvételével, az említett személynek esküt vagy nyilatkozatot kell tennie, amelynek keretében meg kell erősítenie személyazonosságát. Amennyiben a megkereső bíróság a 17. cikk alapján közvetlenül vesz fel bizonyítást, e bíróság az általa szükségesnek ítélt bármilyen módszert felhasználhatja a meghallgatandó személy személyazonosságának ellenőrzésére.

12 Milyen követelmények vonatkoznak az eskütételre, és a megkereső bíróságnak milyen információkat kell megadnia, ha a 17. cikk szerinti közvetlen bizonyításfelvétel során eskütételre van szükség?

A 10–12. cikk szerinti kérelmek esetében az esküt vagy nyilatkozatot az Anglia és Wales bíróságaira vonatkozó rendes eljárások keretében teszik meg. Amennyiben a 17. cikk alapján terjesztenek elő kérelmet, a megkereső bíróságnak tájékoztatnia kell a megkeresett bíróságot az esetleges esküvel kapcsolatos követelményekről, hogy biztosítani lehessen a megfelelő könyveket.

13 Milyen intézkedések biztosítják azt, hogy a videokonferencia helyszínén jelen legyen egy kapcsolattartó személy, akivel a megkereső bíróság érintkezésbe léphet, és egy olyan személy, aki a meghallgatás napján rendelkezésre áll a videokonferencia-berendezés működtetése és az esetleges műszaki problémák megoldása céljából?

A 10–12. cikk szerinti kérelmek esetében a szükséges intézkedéseket a megkeresett bíróság teszi meg. Ha Anglia és Wales központi szerve engedélyezi a közvetlen bizonyításfelvételt a 17. cikk alapján, tájékoztatja a videokonferencia-berendezéssel ellátott bíróságot, hogy várható a kapcsolatfelvétel a megkereső bíróság részéről, valamint hogy együtt kell működnie a megkereső bírósággal annak biztosítása érdekében, hogy a meghallgatás időpontjában rendelkezésre álljon valaki a videokonferencia-berendezés működtetése, illetve a technikai problémák kezelése céljából.

14 Milyen további információra van szükség – ha van egyáltalán – a megkereső bíróságtól?

A 17. cikk szerinti kérelmek esetében a megkereső bíróságnak tájékoztatnia kell a megkeresett bíróságot arról, ha a meghallgatandó személy kapcsán különös igények merülnek fel – például kerekesszékes hozzáférés vagy hallókészülék használata esetén indukciós erősítő.

Utolsó frissítés: 31/08/2021

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.