Bizonyításfelvétel videókonferencia útján

Írország
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 Van-e lehetőség videokonferencia útján történő bizonyításfelvételre akár a megkereső tagállam bíróságának részvételével, akár közvetlenül e tagállam bírósága által? Ha igen, melyek a vonatkozó nemzeti eljárások vagy jogszabályok, amelyeket alkalmazni kell?

Az ír bíróságokon lehetőség van videokonferencia útján történő bizonyításfelvételre, amely valamely másik tagállam bíróságának részvételével, vagy közvetlenül az adott tagállam bírósága által történik. Az eljárások a Legfelsőbb Bíróság által kiadott, „HC45 – Videokonferencia-kapcsolat használata polgári ügyekben történő bizonyításfelvételhez” című gyakorlati útmutatóban (High Court Practice Direction „HC45 - Use of video conferencing link for taking evidence in civil cases”) foglaltak szerint zajlanak le.

2 Vannak-e korlátozások a videokonferencia útján meghallgatható személyek tekintetében – például csak tanúk, vagy mások, mint például szakértők vagy felek is meghallgathatók ilyen módon?

Nincs korlátozás arra vonatkozóan, hogy ki hallgatható meg videokonferencia útján.

3 Milyen korlátozások vannak – ha vannak egyáltalán – a videokonferencia útján beszerezhető bizonyítéktípusok tekintetében?

Nincs korlátozás arra vonatkozóan, hogy milyen típusú bizonyíték szerezhető be ilyen módon.

4 Vannak-e korlátozások a videokonferencia alkalmazásával tartott meghallgatás helyszíne tekintetében – pl. kötelező-e bíróságon tartani?

Nincs korlátozás a helyszín tekintetében, az a bíró jóváhagyásától függ.

5 Megengedett-e a videokonferencia alkalmazásával tartott meghallgatások rögzítése, és ha igen, az ehhez szükséges berendezés rendelkezésre áll-e?

Írországban rendelkezésre áll megfelelő eszköz a videokonferencia alkalmazásával tartott meghallgatások rögzítésére. A rögzítéshez való hozzáférést csak a bíróság rendelheti el.

6 Milyen nyelven kell a meghallgatást lefolytatni: a) a 10–12. cikk szerinti kérelmek esetében; és b) ha a 17. cikk alapján közvetlen bizonyításfelvételre kerül sor?

A meghallgatást angol vagy ír nyelven kell lefolytatni, amennyiben az Írországban történik. Ha a meghallgatást Írországon kívül folytatják le, nincs korlátozás a nyelvre vonatkozóan.

7 Ha tolmácsokra van szükség, ki köteles biztosítani őket mindkét meghallgatástípus esetében, és hol kell tartózkodniuk?

Ha a bíróság Írországban van, a tolmácsot az írországi igazságügyi hatóságok biztosítják, amennyiben az ügy családjogi vagy büntetőjogi vonatkozású. Polgári ügyekben a tolmács biztosítása a felekre hárul.

Ha a megkereső bíróság nem ért angolul vagy írül, a megkereső bíróságnak kell saját maga számára tolmácsolásról gondoskodnia.

Nincs korlátozás arra vonatkozóan, hogy a tolmácsnak hol kell tartózkodnia.

8 Milyen eljárás alkalmazandó a meghallgatáshoz szükséges intézkedésekre és a meghallgatandó személy időpontról és helyszínről történő értesítésére? A meghallgatás időpontjának meghatározása során mennyi időt kell biztosítani, hogy a meghallgatandó személy kellő időben értesüljön?

A két bíróság egyeztet minden, a meghallgatás lebonyolításával kapcsolatos kérdésben. Ajánlott a meghallgatást megelőzően meggyőződni a videokonferencia-kapcsolat megfelelő működéséről.

9 Milyen költségekkel jár a videokonferencia alkalmazása, és hogyan kell megfizetni azokat?

A költségek számos tényezőtől függnek, így többek között a videokonferencia helyszínétől (azaz hogy arra a bíróságon vagy másutt kerül sor); a meghallgatás időpontjától (ha az a bíróság hivatali idején kívül van, a bírósági alkalmazottaknak tovább kell maradniuk); attól, hogy különleges eljárásra van-e szükség; valamint, hogy az eszköz használata költségekkel jár-e. A megkeresett bíróság tájékoztatja a megkereső bíróságot a költségekről. A fizetés euróban történik.

10 Milyen követelmények vonatkoznak, ha egyáltalán vannak ilyenek, annak biztosítására, hogy a megkereső bíróság által közvetlenül meghallgatott személy tájékoztatást kapjon arról, hogy a bizonyításfelvételre önkéntes alapon kerülhet csak sor?

A tanú tájékoztatása a megkereső bíróság feladata.

11 Milyen eljárás létezik a meghallgatandó személy személyazonosságának ellenőrzésére?

A meghallgatandó személy személyazonosságának kielégítő ellenőrzése a bíróság feladata.

12 Milyen követelmények vonatkoznak az eskütételre, és a megkereső bíróságnak milyen információkat kell megadnia, ha a 17. cikk szerinti közvetlen bizonyításfelvétel során eskütételre van szükség?

Az eskütételre az ír bíróságokon irányadó rendes eljárások szerint kerül sor.

13 Milyen intézkedések biztosítják azt, hogy a videokonferencia helyszínén jelen legyen egy kapcsolattartó személy, akivel a megkereső bíróság érintkezésbe léphet, és egy olyan személy, aki a meghallgatás napján rendelkezésre áll a videokonferencia-berendezés működtetése és az esetleges műszaki problémák megoldása céljából?

A két bíróságnak kell megállapodnia ebben a kérdésben.

14 Milyen további információra van szükség – ha van egyáltalán – a megkereső bíróságtól?

Ha nincs egyéb különleges kérés (például jeltolmács, kerekes székes bejutás, egyedi vallási előírás az eskütételre vonatkozóan, stb.), nincs más információra szükség.

Utolsó frissítés: 08/04/2022

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.