Bizonyításfelvétel videókonferencia útján

Lettország
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 Van-e lehetőség videokonferencia útján történő bizonyításfelvételre akár a megkereső tagállam bíróságának részvételével, akár közvetlenül e tagállam bírósága által? Ha igen, melyek a vonatkozó nemzeti eljárások vagy jogszabályok, amelyeket alkalmazni kell?

A bíró a videokonferenciát megelőzően megfelelő időben – a kérelmezővel külön kapcsolatba lépve – dönt a második ország képviselőinek videokonferencián való részvételéről.

A bíró valamennyi kérdésben a polgári perrendtartásról szóló törvénnyel (Civilprocesa likums) összhangban dönt.

2 Vannak-e korlátozások a videokonferencia útján meghallgatható személyek tekintetében – például csak tanúk, vagy mások, mint például szakértők vagy felek is meghallgathatók ilyen módon?

A perrendtartásról szóló törvény 122. szakaszának (1) bekezdése szerint a szakértő meghallgatására videokonferencia alkalmazásával is sor kerülhet.

3 Milyen korlátozások vannak – ha vannak egyáltalán – a videokonferencia útján beszerezhető bizonyítéktípusok tekintetében?

A bíróságnak kell azokat elbírálnia.

4 Vannak-e korlátozások a videokonferencia alkalmazásával tartott meghallgatás helyszíne tekintetében – pl. kötelező-e bíróságon tartani?

Minden egyes esetben a jogi segítségnyújtásra vonatkozó kérelmet valamennyi szempontot megvizsgálva egyénileg kell elbírálni.

5 Megengedett-e a videokonferencia alkalmazásával tartott meghallgatások rögzítése, és ha igen, az ehhez szükséges berendezés rendelkezésre áll-e?

A polgári perrendtartásról szóló törvény 152. szakaszának (3) bekezdése szerint a bírósági tárgyalásról fénykép-, film- vagy videófelvétel kizárólag a bíróság engedélyével készülhet.

6 Milyen nyelven kell a meghallgatást lefolytatni: a) a 10–12. cikk szerinti kérelmek esetében; és b) ha a 17. cikk alapján közvetlen bizonyításfelvételre kerül sor?

a) a bírósági tárgyalásra hivatalos nyelven, lett nyelven kerül sor. A videokonferenciát kérelmező ország részére lett tolmácsot kell biztosítani.

b) ha közvetlen bizonyításfelvételre kerül sor, akkor a felek kölcsönös megállapodása alapján.

7 Ha tolmácsokra van szükség, ki köteles biztosítani őket mindkét meghallgatástípus esetében, és hol kell tartózkodniuk?

A videokonferenciát kérelmező fél részére tolmácsot kell biztosítani. A tolmács a tárgyalóteremben foglal helyet.

8 Milyen eljárás alkalmazandó a meghallgatáshoz szükséges intézkedésekre és a meghallgatandó személy időpontról és helyszínről történő értesítésére? A meghallgatás időpontjának meghatározása során mennyi időt kell biztosítani, hogy a meghallgatandó személy kellő időben értesüljön?

A jogi segítségnyújtás iránti kérelmet megfelelő időben, legalább 60 nappal a tervezett videokonferenciát megelőzően kell benyújtani.

A tervezett videokonferenciát megelőzően időt kell biztosítani a kapcsolat tesztelésére.

A videokonferencia iránti kérelem benyújtásakor meg kell adni a technikai paramétereket.

9 Milyen költségekkel jár a videokonferencia alkalmazása, és hogyan kell megfizetni azokat?

A polgári perrendtartásról szóló törvény 716. szakasza szerint a felmerült költségeket az állami költségvetésből kell fedezni.

A külföldi ország bizonyításfelvételre vonatkozó megkeresését teljesítő bíróság értesíti az igazságügyi minisztériumot a fentiekben említett megkeresés teljesítésével kapcsolatos alábbi költségről:

  1. a szakértők és tolmácsok részére megtérítendő kiadások összege;
  2. jogszabályban meghatározott esetekben a külföldi ország bizonyításfelvételre vonatkozó megkeresésének a külföldi ország perrendtartása szerinti eljárásokkal összhangban történő teljesítése során felmerült költségek;
  3. abban az esetben felmerült költségek, ha a külföldi ország bizonyításfelvételre vonatkozó, külföldi ország illetékes hatóságának kérelmén alapuló megkeresését technikai eszközök alkalmazásával teljesítik.

Az igazságügyi minisztérium kérheti a külföldi ország illetékes hatóságát, hogy viselje az e szakasz második bekezdésében említett költségeket.

10 Milyen követelmények vonatkoznak, ha egyáltalán vannak ilyenek, annak biztosítására, hogy a megkereső bíróság által közvetlenül meghallgatott személy tájékoztatást kapjon arról, hogy a bizonyításfelvételre önkéntes alapon kerülhet csak sor?

A külföldi ország köteles az adott személy tájékoztatásához szükséges információkat előkészíteni.

11 Milyen eljárás létezik a meghallgatandó személy személyazonosságának ellenőrzésére?

A polgári perrendtartásról szóló törvény alapján bíróságnak kell a személy személyazonosságát ellenőriznie.

12 Milyen követelmények vonatkoznak az eskütételre, és a megkereső bíróságnak milyen információkat kell megadnia, ha a 17. cikk szerinti közvetlen bizonyításfelvétel során eskütételre van szükség?

Ilyen eljárásról nem rendelkezik a polgári perrendtartásról szóló törvény. A külföldi ország azonban kérheti a bíróságot, hogy határozzon az esküt illetően.

13 Milyen intézkedések biztosítják azt, hogy a videokonferencia helyszínén jelen legyen egy kapcsolattartó személy, akivel a megkereső bíróság érintkezésbe léphet, és egy olyan személy, aki a meghallgatás napján rendelkezésre áll a videokonferencia-berendezés működtetése és az esetleges műszaki problémák megoldása céljából?

A videokonferencia időpontja előtt és a videokonferencia tesztelését megelőzően az érintett felek kötelesek egymással megosztani a technikai paramétereiket, valamint (a bíróság és a technikai segítségnyújtást biztosító intézmény) kapcsolattartó személyeinek adatait.

14 Milyen további információra van szükség – ha van egyáltalán – a megkereső bíróságtól?

A technikai információk, valamint a technikai specifikáció adatai szükségesek.

Utolsó frissítés: 24/03/2022

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.