Az átmeneti időszak vége előtt indított, folyamatban lévő polgári eljárásokat az uniós jog alapján fogják lefolytatni. Az európai igazságügyi portálon 2022 végéig még olvashatók lesznek az Egyesült Királyságra vonatkozó releváns információk, az országgal kötött kölcsönös megállapodás alapján.

Bizonyításfelvétel videókonferencia útján

Észak-Írország
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 Van-e lehetőség videokonferencia útján történő bizonyításfelvételre akár a megkereső tagállam bíróságának részvételével, akár közvetlenül e tagállam bírósága által? Ha igen, melyek a vonatkozó nemzeti eljárások vagy jogszabályok, amelyeket alkalmazni kell?

Észak-Írország bíróságain van lehetőség videokonferencia útján történő bizonyításfelvételre, akár egy másik tagállam bíróságának részvételével, akár közvetlenül e tagállam bírósága által. A bizonyításfelvétel szabályait az Order 38 of the Court of Judicature Rules (a bírósági szabályzat 38. rendelkezése) (The rules of the Supreme Court (Northern Ireland) (Amendment No.2) 2005 - A legfelsőbb bíróság (Észak-Írország) szabályzata (2. módosítás) 2005) tartalmazza.

2 Vannak-e korlátozások a videokonferencia útján meghallgatható személyek tekintetében – például csak tanúk, vagy mások, mint például szakértők vagy felek is meghallgathatók ilyen módon?

Nincsenek ilyen jellegű korlátozások a meghallgatható személyek kategóriáit illetően; amennyiben a kérelmek a 10–12., illetve a 17. cikken alapulnak, amennyiben a kérelem valóban az 1206/2001 rendelet hatálya alá tartozik és összeegyeztethető Észak-Írország jogával, bármely releváns személy meghallgatására sor kerülhet.

3 Milyen korlátozások vannak – ha vannak egyáltalán – a videokonferencia útján beszerezhető bizonyítéktípusok tekintetében?

Amennyiben a bizonyításfelvétel iránti kérelem megfelel Észak-Írország jogának, és a bizonyítás felvehető videokonferencia révén, akkor nincsenek korlátozások a beszerezhető bizonyítéktípusok tekintetében.

4 Vannak-e korlátozások a videokonferencia alkalmazásával tartott meghallgatás helyszíne tekintetében – pl. kötelező-e bíróságon tartani?

Ha a kérelmet a 10–12. cikk alapján terjesztik elő, akkor a meghallgatás általában a bíróságon történik, de ez nem kötelező. A 17. cikk alapján előterjesztett kérelem alapján a videokonferencia bárhol megtartható, de a megkereső tagállam bírósága részére a tanúkhoz legközelebb található, megfelelő berendezéssel felszerelt bíróságot fogják ajánlani.

5 Megengedett-e a videokonferencia alkalmazásával tartott meghallgatások rögzítése, és ha igen, az ehhez szükséges berendezés rendelkezésre áll-e?

A videokonferencia hanganyagát minden High Court (felsőbíróság) előtt folyó eljárás során rögzítik, mivel ezek rendes bíróságok.

6 Milyen nyelven kell a meghallgatást lefolytatni: a) a 10–12. cikk szerinti kérelmek esetében; és b) ha a 17. cikk alapján közvetlen bizonyításfelvételre kerül sor?

a) A 10–12. cikk szerinti kérelmek esetében a meghallgatást angolul kell lefolytatni.

b) Azon meghallgatások esetében, ahol közvetlen bizonyításfelvételre kerül sor, nincs nyelvi előírás, de a megkereső tagállamnak tolmácsolást kell biztosítania azon tanúk részére, akik nem értik azt a nyelvet, amelyen a meghallgatást lefolytatják.

7 Ha tolmácsokra van szükség, ki köteles biztosítani őket mindkét meghallgatástípus esetében, és hol kell tartózkodniuk?

A 10–12. cikk szerinti kérelmek esetében, ha a tanú tolmácsot igényel annak érdekében, hogy megértse az angol szöveget, a tolmácsot Észak-Írország bírósági hatóságai biztosítják. Ha a tanú nem igényel tolmácsolást, de a megkereső bíróság nem ért angolul, e bíróság feladata, hogy saját maga számára tolmácsolásról gondoskodjon. Ilyen körülmények között a tolmácsok tartózkodási helyére semmilyen korlátozás nem vonatkozik, noha gyakorlati okokból valószínűleg egyszerűbb a tolmács számára, ha a megkereső bíróságon tartózkodik.

A 17. cikk szerinti kérelmek esetében a megkereső bíróság feladata a tolmácsolás biztosítása. Ebben az esetben sem vonatkozik korlátozás a tolmács tartózkodási helyére.

8 Milyen eljárás alkalmazandó a meghallgatáshoz szükséges intézkedésekre és a meghallgatandó személy időpontról és helyszínről történő értesítésére? A meghallgatás időpontjának meghatározása során mennyi időt kell biztosítani, hogy a meghallgatandó személy kellő időben értesüljön?

A 10–12. cikk szerinti kérelmek esetében minden intézkedést a megkeresett bíróság tesz meg. A 17. cikk szerinti esetben, ha Észak-Írország központi szerve engedélyezi a közvetlen bizonyításfelvételt, akkor tájékoztatja a megkereső bíróságot arról, hogy melyik a meghallgatandó személyhez legközelebb található, videokonferencia-berendezéssel ellátott bíróság. Ezt követően a megkereső bíróság feladata, hogy közvetlen kapcsolatba lépjen a javasolt bírósággal a szükséges intézkedések megtétele érdekében. A központi szerv értesíti a videokonferencia-berendezéssel ellátott bíróságot, hogy várható a kapcsolatfelvétel a megkereső bíróság részéről.

A megkereső bíróság meggyőződik arról, hogy a videokonferencia-berendezés mikor áll rendelkezésre, majd kapcsolatba lép a meghallgatandó személlyel, hogy kölcsönösen megfelelő időpontot találjanak. Célszerű legalább egy hónapot hagyni a szükséges intézkedések megtételére.

9 Milyen költségekkel jár a videokonferencia alkalmazása, és hogyan kell megfizetni azokat?

A berendezés bérlése és hívás időtartama költségekkel jár. A kifizetéseket GBP-ben kell teljesíteni, készpénzben vagy banki váltóban.

10 Milyen követelmények vonatkoznak, ha egyáltalán vannak ilyenek, annak biztosítására, hogy a megkereső bíróság által közvetlenül meghallgatott személy tájékoztatást kapjon arról, hogy a bizonyításfelvételre önkéntes alapon kerülhet csak sor?

Amennyiben az észak-írországi központi szerv a 17. cikk alapján engedélyezi a közvetlen bizonyításfelvételt, a hozott végzés rögzíti, hogy a megkereső bíróságnak tájékoztatnia kell a meghallgatott személyt arról, hogy a meghallgatáson való részvétele önkéntes és hogy az eljárás során bármikor távozhat a meghallgatásról. A megkereső bíróságot felhívják arra, hogy e végzés egy példányát kézbesítse a meghallgatott személy részére, amikor a videokonferenciát szolgáló intézkedésekre sor kerül.

11 Milyen eljárás létezik a meghallgatandó személy személyazonosságának ellenőrzésére?

Amennyiben a 10–12. cikk alapján valamely személyt Észak-Írország egy bírósága hallgat meg a megkereső bíróság részvételével, az említett személynek esküt vagy nyilatkozatot kell tennie, amelynek keretében meg kell erősítenie személyazonosságát. Amennyiben a megkereső bíróság a 17. cikk alapján közvetlenül vesz fel bizonyítást, e bíróság az általa szükségesnek ítélt bármilyen módszert felhasználhatja a meghallgatandó személy személyazonosságának ellenőrzésére.

12 Milyen követelmények vonatkoznak az eskütételre, és a megkereső bíróságnak milyen információkat kell megadnia, ha a 17. cikk szerinti közvetlen bizonyításfelvétel során eskütételre van szükség?

A 10–12. cikk szerinti kérelmek esetében az esküt vagy nyilatkozatot az észak-írországi bíróságokra vonatkozó rendes eljárások keretében teszik meg. Amennyiben a 17. cikk alapján terjesztenek elő kérelmet, a megkereső bíróságnak tájékoztatnia kell a megkeresett bíróságot az esetleges esküvel kapcsolatos követelményekről, hogy biztosítani lehessen a megfelelő könyveket.

13 Milyen intézkedések biztosítják azt, hogy a videokonferencia helyszínén jelen legyen egy kapcsolattartó személy, akivel a megkereső bíróság érintkezésbe léphet, és egy olyan személy, aki a meghallgatás napján rendelkezésre áll a videokonferencia-berendezés működtetése és az esetleges műszaki problémák megoldása céljából?

A Northern Ireland Courts and Tribunal Service (észak-írországi bírósági és törvényszéki szolgálat) hivatalos kapcsolattartót biztosít, aki kapcsolatot tart a megkereső bírósággal és rendelkezésre áll a meghallgatás napján. A meghallgatás időpontja előtt néhány nappal több technikai tesztre kerül sor. E teszteket a meghallgatás napjának reggelén is elvégzik. A meghallgatás időpontjában technikai segítség áll rendelkezésre.

14 Milyen további információra van szükség – ha van egyáltalán – a megkereső bíróságtól?

Jelenleg nincs szükség más információra.

Utolsó frissítés: 31/08/2021

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.