Az átmeneti időszak vége előtt indított, folyamatban lévő polgári eljárásokat az uniós jog alapján fogják lefolytatni. Az európai igazságügyi portálon 2024 végéig még olvashatók lesznek az Egyesült Királyságra vonatkozó releváns információk, az országgal kötött kölcsönös megállapodás alapján.

Bizonyításfelvétel videókonferencia útján

Skócia
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 Van-e lehetőség videokonferencia útján történő bizonyításfelvételre akár a megkereső tagállam bíróságának részvételével, akár közvetlenül e tagállam bírósága által? Ha igen, melyek a vonatkozó nemzeti eljárások vagy jogszabályok, amelyeket alkalmazni kell?

Igen. Ezt Skóciában 38 bírósági helyiségben biztosítják.

A 10–12. és 17. cikk alkalmazandó valamennyi, az 1206/2001 rendelet alapján érkezett kérelemre. Ezekre az ügyekre nem alkalmaznak egyéb helyi eljárásokat.

2 Vannak-e korlátozások a videokonferencia útján meghallgatható személyek tekintetében – például csak tanúk, vagy mások, mint például szakértők vagy felek is meghallgathatók ilyen módon?

Nincsenek korlátozások a meghallgatható személyek kategóriáit illetően.

3 Milyen korlátozások vannak – ha vannak egyáltalán – a videokonferencia útján beszerezhető bizonyítéktípusok tekintetében?

Nincsenek jogszabályi korlátozások. Gyakorlati korlátozások elképzelhetőek (például olyan, a megkereső bíróság birtokában lévő fizikai tárgyakra való hivatkozások, amelyekhez a tanú nem fér hozzá).

4 Vannak-e korlátozások a videokonferencia alkalmazásával tartott meghallgatás helyszíne tekintetében – pl. kötelező-e bíróságon tartani?

E tekintetben sincsenek jogszabályi korlátozások. A múltban bírósági tárgyalókat és egyéb helyiségeket vettek igénybe. A megfelelő elhelyezésről a Sheriff (rendőrbíró) vagy a Sheriff Clerk (rendőrbírósági hivatalvezető) dönt azon a bíróságon, ahova a kérelmet benyújtották.

5 Megengedett-e a videokonferencia alkalmazásával tartott meghallgatások rögzítése, és ha igen, az ehhez szükséges berendezés rendelkezésre áll-e?

Van lehetőség a meghallgatások rögzítésére.

Mindenesetre mivel az ilyen eljárást a videokonferencia-kapcsolat mindkét végén rögzíteni lehet, a megkereső bíróság számára célszerűbb annak közvetlen rögzítése.

6 Milyen nyelven kell a meghallgatást lefolytatni: a) a 10–12. cikk szerinti kérelmek esetében; és b) ha a 17. cikk alapján közvetlen bizonyításfelvételre kerül sor?

Az alapértelmezett nyelv mindkét esetben az angol.

Ha a megkereső bíróság eltérő nyelvet kíván, akkor tolmácsra lesz szükség annak érdekében, hogy az eljárást angolra fordítsa azon felek számára, akik nem beszélik a megkereső bíróság nyelvét.

7 Ha tolmácsokra van szükség, ki köteles biztosítani őket mindkét meghallgatástípus esetében, és hol kell tartózkodniuk?

Az 1206/2001 rendelet 18. cikkének megfelelően a megkeresett bíróság intézkedéseket tehet a tolmács helyi részvétele érdekében.

8 Milyen eljárás alkalmazandó a meghallgatáshoz szükséges intézkedésekre és a meghallgatandó személy időpontról és helyszínről történő értesítésére? A meghallgatás időpontjának meghatározása során mennyi időt kell biztosítani, hogy a meghallgatandó személy kellő időben értesüljön?

A feleket a helyi bíróság értesíti, az 1206/2001 rendelet 11. cikke (4) bekezdésének megfelelően. Erre rendesen első osztályú ajánlott levélben kerül sor.

Általában az értesítésre vonatkozó fennálló szabályok alkalmazandók – vagyis legalább 48 órával korábban meg kell küldeni azt. A gyakorlatban azonban hosszabb időközt biztosítanak, mivel a meghallgatásokat általában néhány héttel előre kitűzik.

9 Milyen költségekkel jár a videokonferencia alkalmazása, és hogyan kell megfizetni azokat?

Általában a Scottish Courts and Tribunals Service-t (skót bírósági és törvényszéki szolgálat) a videokonferencia-berendezések használatáért terhelő költségeket nem hárítják át az egyéb felekre.

10 Milyen követelmények vonatkoznak, ha egyáltalán vannak ilyenek, annak biztosítására, hogy a megkereső bíróság által közvetlenül meghallgatott személy tájékoztatást kapjon arról, hogy a bizonyításfelvételre önkéntes alapon kerülhet csak sor?

A megkereső bíróság az „A” formanyomtatványon megfelelő értesítést küld. A rendes gyakorlat szerint ezt az információt átmásolják az „F” formanyomtatványra, amelyet ezt követően kézbesítenek a tanúnak. A helyi bíróság nem támaszt további követelményeket.

11 Milyen eljárás létezik a meghallgatandó személy személyazonosságának ellenőrzésére?

Nincs erre eljárás rögzítve. A megkereső bíróság előírhat ilyet, például útlevél vagy jogosítvány bemutatását és e követelményeket továbbítják a tanú felé. A személyazonosságot igazoló okirati bizonyítékot a meghallgatás napján vizsgálják meg a megkereső bíróság számára megfelelő módon.

12 Milyen követelmények vonatkoznak az eskütételre, és a megkereső bíróságnak milyen információkat kell megadnia, ha a 17. cikk szerinti közvetlen bizonyításfelvétel során eskütételre van szükség?

Amennyiben a megkereső bíróság esküt követel meg, a helyi bíróságot tájékoztatni kell arról, hogy a megkereső bíróság milyen eljárásokat alkalmaz (például szent könyv biztosítása, illetve a használandó kifejezések formája).

Lehetséges, hogy a helyi bíróság ezenfelül a skót esküt is fel kívánja venni, ez azonban az elnöklő Sheriff (rendőrbíró) mérlegelési jogkörébe tartozik.

13 Milyen intézkedések biztosítják azt, hogy a videokonferencia helyszínén jelen legyen egy kapcsolattartó személy, akivel a megkereső bíróság érintkezésbe léphet, és egy olyan személy, aki a meghallgatás napján rendelkezésre áll a videokonferencia-berendezés működtetése és az esetleges műszaki problémák megoldása céljából?

Az előkészítő munka részeként a helyi bíróság beszerzi a megkereső bíróság kapcsolattartójának elérhetőségeit és ezen elérhetőségeket megküldi a Scottish Courts and Tribunals Service (skót bírósági és törvényszéki szolgálat) Electronic Service Delivery Unit (elektronikus kézbesítési részleg, ESDU) részére.

Az ESDU ezt követően kapcsolatba lép a megkereső bíróság személyzetével, hogy egyeztessék a berendezés tesztjének idejét és helyét. Az ESDU emellett a meghallgatás napján is közreműködik a helyi berendezés működtetésében a technikai problémák kezelésében.

14 Milyen további információra van szükség – ha van egyáltalán – a megkereső bíróságtól?

Minden különös hozzáférési információra, illetve az egészségi állapottal kapcsolatos olyan információra, amely kihathat a meghallgatását helyszínének vagy időpontjának kiválasztására.

Utolsó frissítés: 01/09/2021

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.