Obținerea de probe prin videoconferință

Cipru
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Este posibilă obținerea de probe prin videoconferință fie cu participarea unei instanțe din statul membru solicitant, fie direct de către o instanță din acel stat membru? Dacă da, care sunt procedurile naționale relevante sau normele legislative care se aplică?

Se pot obține probe prin videoconferință, fie cu participarea unei instanțe din statul membru solicitant, fie direct. Temeiul juridic din legislația națională este capitolul 9 articolul 36A din Legea privind probele, astfel cum a fost modificată prin Legea 122(I)/2010. Potrivit articolului 36A, instanța poate impune toate condițiile pe care le consideră necesare pentru obținerea de probe, cu condiția ca acestea să nu fie incompatibile cu angajamentele internaționale ale Republicii Cipru.

2 Există restricții în ceea ce privește tipul de persoană care poate fi audiată prin videoconferință – de exemplu, această metodă este valabilă numai pentru martori sau și pentru alte persoane cum ar fi experții sau părțile?

Nu, nu există nicio restricție în acest sens. Orice persoană a cărei mărturie este considerată necesară poate fi examinată, cu condiția ca cererea privind obținerea de probe să se încadreze în domeniul de aplicare al Regulamentului (CE) nr. 1206/2001 și să nu fie incompatibilă cu legislația națională.

3 Ce restricții se impun, dacă este cazul, asupra tipului de probe care pot fi administrate prin videoconferință?

Nu există restricții în ceea ce privește tipul de probe care pot fi obținute prin videoconferință, cu condiția ca cererea privind obținerea de probe să nu fie incompatibilă cu legislația națională, iar obținerea dovezilor solicitate să fie fezabilă din punct de vedere practic.

4 Există restricții cu privire la locul unde trebuie audiată persoana prin videoconferință – cu alte cuvinte, aceasta trebuie audiată în instanță?

Nu, nu există nicio restricție în acest sens.

5 Este permisă înregistrarea audierilor din cadrul videoconferințelor și, dacă da, este disponibilă această facilitate?

Audierile sunt înregistrate numai în procesele-verbale care se întocmesc în diferitele etape ale procedurii.

6 În ce limbă trebuie să se desfășoare audierea: (a) în cazul în care cererile sunt întocmite în temeiul articolelor 10-12; și (b) în cazul în care probele se obțin direct în temeiul articolului 17?

Persoana care depune mărturie vorbește în limba maternă, iar mărturia acestuia este apoi tradusă de un interpret în limba oficială a instanței, și anume în limba greacă.

7 În cazul în care este necesară prezența interpreților, cine este responsabil pentru asigurarea acestora în ambele tipuri de audieri și care ar trebui să fie locul acestora?

Grefa instanței sesizate cu cauza în care urmează să fie audiată persoana respectivă ia măsurile necesare pentru a asigura serviciile de interpretariat.

8 Ce procedură se aplică pentru stabilirea audierii și pentru comunicarea datei și locului acesteia persoanei care urmează a fi audiată ? Ce interval de timp ar trebui alocat în momentul stabilirii datei audierii pentru ca persoana respectivă să poată fi notificată în timp util ?

Se emite o citație pe numele persoanei care urmează să fie audiată; data audierii se stabilește astfel încât persoana în cauză să poată fi informată în timp util.

9 Care sunt costurile aferente videoconferinței și cum ar trebui plătite acestea?

Costurile serviciilor de interpretariat sunt suportate de statul membru în care se află instanța sesizată, iar costurile legate de furnizarea de sprijin tehnic la data verificării sunt suportate de statul membru în care se află martorul.

10 Ce condiții, dacă acestea există, trebuie să se aplice pentru a se asigura că persoana audiată direct de instanța solicitantă a fost informată cu privire la faptul că audierea va avea loc în mod voluntar?

Se emite o citație în acest scop.

11 Ce procedură există pentru verificarea identității persoanei care urmează a fi audiată?

Persoana care urmează să fie audiată depune un jurământ sau dă o declarație pe propria răspundere și își comunică datele personale.

12 Care sunt cerințele aplicabile în cazul prestării de jurământ și ce informații sunt necesare de la instanța solicitantă în cazul în care este necesară prestarea unui jurământ în timpul obținerii de probe în mod direct în temeiul articolului 17?

Instanța solicitantă trebuie să furnizeze coordonatele persoanei care urmează să fie examinată. Atunci când depune jurământul, persoana care urmează să fie audiată fie jură pe Biblie sau pe Coran, în funcție de religie, fie dă o declarație pe propria răspundere.

13 Ce măsuri sunt prevăzute pentru asigurarea unei persoane de contact la locul unde se organizează videoconferința cu care instanța solicitantă să poată comunica și pentru asigurarea unei persoane în ziua audierii care să utilizeze echipamentele de videoconferință și să remedieze orice probleme tehnice?

Înainte de ziua audierii se face un test pentru a verifica conexiunea, după o coordonare prealabilă între autoritățile competente (grefele).

14 Ce informații suplimentare sunt necesare, dacă este cazul, din partea instanței solicitante?

Nu sunt necesare informații suplimentare.

Ultima actualizare: 01/08/2022

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.