Obținerea de probe prin videoconferință

Finlanda
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Este posibilă obținerea de probe prin videoconferință fie cu participarea unei instanțe din statul membru solicitant, fie direct de către o instanță din acel stat membru? Dacă da, care sunt procedurile naționale relevante sau normele legislative care se aplică?

Ambele proceduri sunt posibile. În cerere ar trebui să se precizeze clar procedura la care se referă instanța solicitantă.

În cazul în care cererile sunt formulate în temeiul articolelor 10-12 din regulament, în cadrul ședinței de judecată se aplică dispozițiile Codului de procedură judiciară referitoare la prezentarea probelor.

2 Există restricții în ceea ce privește tipul de persoană care poate fi audiată prin videoconferință – de exemplu, această metodă este valabilă numai pentru martori sau și pentru alte persoane cum ar fi experții sau părțile?

Nu există nicio restricție de acest tip în cauzele de drept civil sau comercial. Experții și părțile se pot audia, de asemenea, prin videoconferință.

3 Ce restricții se impun, dacă este cazul, asupra tipului de probe care pot fi administrate prin videoconferință?

Nu există restricții în acest sens.

4 Există restricții cu privire la locul unde trebuie audiată persoana prin videoconferință – cu alte cuvinte, aceasta trebuie audiată în instanță?

Nu, nu există astfel de restricții.

5 Este permisă înregistrarea audierilor din cadrul videoconferințelor și, dacă da, este disponibilă această facilitate?

Înregistrarea audierilor prin videoconferință nu este interzisă, însă echipamentele necesare nu sunt disponibile în toate instanțele. Ar trebui să se formuleze o întrebare separată în acest sens atunci când se prezintă cererea.

6 În ce limbă trebuie să se desfășoare audierea: (a) în cazul în care cererile sunt întocmite în temeiul articolelor 10-12; și (b) în cazul în care probele se obțin direct în temeiul articolului 17?

În cazul în care cererile sunt formulate în temeiul articolelor 10-12, ședința de judecată se desfășoară în limba finlandeză sau suedeză. În cazul unei audieri directe în temeiul articolului 17, instanța solicitantă alege limba care urmează să fie utilizată.

7 În cazul în care este necesară prezența interpreților, cine este responsabil pentru asigurarea acestora în ambele tipuri de audieri și care ar trebui să fie locul acestora?

În cazul în care cererile sunt formulate în temeiul articolelor 10-12, punerea la dispoziție a unor interpreți și locul în care se află aceștia este un aspect care urmează să fie stabilit de comun acord între instanța solicitantă și instanță solicitată. În cazul în care cererile sunt formulate în temeiul articolului 17, instanța solicitantă este responsabilă de asigurarea interpreților și decide locul în care ar trebui să se afle aceștia.

8 Ce procedură se aplică pentru stabilirea audierii și pentru comunicarea datei și locului acesteia persoanei care urmează a fi audiată ? Ce interval de timp ar trebui alocat în momentul stabilirii datei audierii pentru ca persoana respectivă să poată fi notificată în timp util ?

În cazul în care cererile sunt formulate în temeiul articolelor 10-12, instanța solicitată trimite o citație scrisă persoanei care urmează să fie audiată. În mod ideal, ar trebui să existe cel puțin două-trei săptămâni între notificarea sau comunicarea citației și data ședinței de judecată. În cazul în care cererile sunt formulate în temeiul articolului 17, instanța solicitantă este responsabilă de notificarea sau comunicarea citației și de luarea măsurilor necesare.

9 Care sunt costurile aferente videoconferinței și cum ar trebui plătite acestea?

În cazul în care o persoană este audiată în temeiul articolelor 10-12 din regulament într-o instanță prevăzută cu echipament video, utilizarea echipamentelor de videoconferință nu generează, de regulă, costuri separate. În cazul în care o persoană este audiată în temeiul articolului 17 într-un alt loc decât o instanță, instanța solicitantă își asumă responsabilitatea pentru costurile videoconferinței.

10 Ce condiții, dacă acestea există, trebuie să se aplice pentru a se asigura că persoana audiată direct de instanța solicitantă a fost informată cu privire la faptul că audierea va avea loc în mod voluntar?

O instanță care a prezentat o cerere în temeiul articolului 17 alineatul (2) din regulament trebuie să informeze persoana în cauză că mărturia se depune în mod voluntar.

11 Ce procedură există pentru verificarea identității persoanei care urmează a fi audiată?

În cazul în care cererile sunt formulate în temeiul articolelor 10-12, instanța solicitată stabilește identitatea persoanei care urmează a fi audiată și o verifică, dacă este necesar, cu ajutorul cărții de identitate sau al pașaportului persoanei respective. În cazul în care cererile sunt formulate în temeiul articolului 17, instanța solicitantă trebuie să verifice identitatea persoanei care urmează a fi audiată.

12 Care sunt cerințele aplicabile în cazul prestării de jurământ și ce informații sunt necesare de la instanța solicitantă în cazul în care este necesară prestarea unui jurământ în timpul obținerii de probe în mod direct în temeiul articolului 17?

Nu există cerințe speciale privind prestarea unui jurământ în timpul obținerii de probe în mod direct în temeiul articolului 17. Se prestează un jurământ în conformitate cu legislația sub incidența căreia intră instanța care audiază martorul.

13 Ce măsuri sunt prevăzute pentru asigurarea unei persoane de contact la locul unde se organizează videoconferința cu care instanța solicitantă să poată comunica și pentru asigurarea unei persoane în ziua audierii care să utilizeze echipamentele de videoconferință și să remedieze orice probleme tehnice?

Instanța solicitată comunică numele unei astfel de persoane de contact.

14 Ce informații suplimentare sunt necesare, dacă este cazul, din partea instanței solicitante?

- Instanța solicitantă ar trebui, în mod ideal, să furnizeze numele persoanelor de contact atât pentru aspectele de natură tehnică, cât și pentru chestiunile specifice cauzei (de natură juridică).

- Cererea ar trebui să conțină datele de contact (adresele de email și/sau numerele de telefon) ale persoanelor de contact, astfel încât acestea să poată fi contactate, de asemenea, în timpul ședinței de judecată, în cazul în care există probleme legate de conexiunea video sau alte probleme similare.

- În cazul în care statele sunt situate în zone cu fus orar diferit, în cerere ar trebui să se precizeze dacă ora menționată este cea a statului solicitant sau a statului solicitat.

Ultima actualizare: 27/07/2022

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.