Obținerea de probe prin videoconferință

Irlanda
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Este posibilă obținerea de probe prin videoconferință fie cu participarea unei instanțe din statul membru solicitant, fie direct de către o instanță din acel stat membru? Dacă da, care sunt procedurile naționale relevante sau normele legislative care se aplică?

Probele pot fi administrate prin intermediul videoconferinței în tribunalele din Irlanda, fie cu participarea unei instanțe judecătorești într-un alt stat membru, fie direct de către o instanță judecătorească din statul membru respectiv. Procedurile includ directiva Înaltei Curți „HC45 - Utilizarea de legături pentru videoconferințe în vederea administrării probelor în cauzele civile”.

2 Există restricții în ceea ce privește tipul de persoană care poate fi audiată prin videoconferință – de exemplu, această metodă este valabilă numai pentru martori sau și pentru alte persoane cum ar fi experții sau părțile?

Nu există nicio restricție de această natură care să sugereze categoria de persoane care pot fi audiate.

3 Ce restricții se impun, dacă este cazul, asupra tipului de probe care pot fi administrate prin videoconferință?

Nu există nicio restricție în ceea ce privește tipurile de probe care pot fi obținute.

4 Există restricții cu privire la locul unde trebuie audiată persoana prin videoconferință – cu alte cuvinte, aceasta trebuie audiată în instanță?

Nu există nicio restricție, sub rezerva acordului tacit al judecătorului.

5 Este permisă înregistrarea audierilor din cadrul videoconferințelor și, dacă da, este disponibilă această facilitate?

În Irlanda există mijloace de înregistrare a audierilor prin videoconferință. Accesul la o astfel de înregistrare trebuie să fie dispus de către instanța judecătorească.

6 În ce limbă trebuie să se desfășoare audierea: (a) în cazul în care cererile sunt întocmite în temeiul articolelor 10-12; și (b) în cazul în care probele se obțin direct în temeiul articolului 17?

Audierea trebuie să fie întreprinsă în limba engleză sau irlandeză, dacă are loc în Irlanda. Cu toate acestea, în cazul unei audieri în afara teritoriului Irlandei, nu există restricții în ceea ce privește limba.

7 În cazul în care este necesară prezența interpreților, cine este responsabil pentru asigurarea acestora în ambele tipuri de audieri și care ar trebui să fie locul acestora?

Dacă tribunalul se află în Irlanda, interpretul va fi pus la dispoziție de către autoritățile judecătorești din Irlanda, în cazul în care chestiunea este de natură penală sau de drept familial. În ceea ce privește chestiunile care aparțin materiei civile, părțile sunt responsabile de organizarea interpretării.

Dacă tribunalul solicitant se află în incapacitatea de a înțelege limba engleză sau irlandeză, tribunalul respectiv este responsabil de furnizarea propriilor servicii de interpretariat.

Nu există restricții cu privire la locul în care trebuie să fie prezent interpretul.

8 Ce procedură se aplică pentru stabilirea audierii și pentru comunicarea datei și locului acesteia persoanei care urmează a fi audiată ? Ce interval de timp ar trebui alocat în momentul stabilirii datei audierii pentru ca persoana respectivă să poată fi notificată în timp util ?

Toate modalitățile vor fi convenite de către cele două instanțe judecătorești. Pentru a asigura funcționarea corectă a legăturii se recomandă testarea înainte de judecată.

9 Care sunt costurile aferente videoconferinței și cum ar trebui plătite acestea?

Costurile vor varia în funcție de numărul de circumstanțe, inclusiv locația videoconferinței (adică dacă este vorba despre un tribunal sau alte incinte); ora audierii (adică dacă are loc în afara programului normal de lucru al tribunalului, personalul va fi rugat să rămână peste program); dacă sunt necesare proceduri speciale; și dacă survin costuri în urma utilizării echipamentelor. Instanța judecătorească căreia i s-a adresat solicitarea va informa instanța solicitantă cu privire la costuri. Plata trebuie să se facă în euro.

10 Ce condiții, dacă acestea există, trebuie să se aplice pentru a se asigura că persoana audiată direct de instanța solicitantă a fost informată cu privire la faptul că audierea va avea loc în mod voluntar?

Responsabilitatea de a informa martorul îi revine instanței solicitante.

11 Ce procedură există pentru verificarea identității persoanei care urmează a fi audiată?

Instanța judecătorească este cea care trebuie să se asigure de identitatea persoanei audiate.

12 Care sunt cerințele aplicabile în cazul prestării de jurământ și ce informații sunt necesare de la instanța solicitantă în cazul în care este necesară prestarea unui jurământ în timpul obținerii de probe în mod direct în temeiul articolului 17?

Jurământul trebuie făcut conform procedurilor normale ale instanțelor judecătorești din Irlanda.

13 Ce măsuri sunt prevăzute pentru asigurarea unei persoane de contact la locul unde se organizează videoconferința cu care instanța solicitantă să poată comunica și pentru asigurarea unei persoane în ziua audierii care să utilizeze echipamentele de videoconferință și să remedieze orice probleme tehnice?

Această chestiune va fi convenită între cele două instanțe judecătorești.

14 Ce informații suplimentare sunt necesare, dacă este cazul, din partea instanței solicitante?

Niciuna, cu excepția cazului în care există cerințe speciale (de exemplu, limbaj prin semne, acces asigurat pentru persoanele în scaune cu rotile, cerințe speciale de ordin religios privind jurământul etc.).

Ultima actualizare: 08/04/2022

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.