Obținerea de probe prin videoconferință

Letonia
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Este posibilă obținerea de probe prin videoconferință fie cu participarea unei instanțe din statul membru solicitant, fie direct de către o instanță din acel stat membru? Dacă da, care sunt procedurile naționale relevante sau normele legislative care se aplică?

Un judecător decide cu privire la participarea reprezentanților celei de a doua țări la o videoconferință în timp util înainte de videoconferință, contactând solicitantul în mod individual.

Judecătorul soluționează toate chestiunile în conformitate cu Legea privind procedura civilă (Civilprocesa likums).

2 Există restricții în ceea ce privește tipul de persoană care poate fi audiată prin videoconferință – de exemplu, această metodă este valabilă numai pentru martori sau și pentru alte persoane cum ar fi experții sau părțile?

În conformitate cu articolul 122 alineatul (1) din Legea privind procedura civilă, un expert poate fi, de asemenea, audiat prin intermediul unei videoconferințe.

3 Ce restricții se impun, dacă este cazul, asupra tipului de probe care pot fi administrate prin videoconferință?

Instanțele decid în aceste cazuri.

4 Există restricții cu privire la locul unde trebuie audiată persoana prin videoconferință – cu alte cuvinte, aceasta trebuie audiată în instanță?

Toate întrebările și toate cererile de asistență juridică sunt examinate în mod individual, luându-se în considerare toate aspectele.

5 Este permisă înregistrarea audierilor din cadrul videoconferințelor și, dacă da, este disponibilă această facilitate?

În temeiul articolului 152 alineatul (3) din Legea privind procedura civilă, în cadrul unei ședințe de judecată, fotografierea, filmarea sau înregistrarea video sunt posibile numai cu permisiunea instanței.

6 În ce limbă trebuie să se desfășoare audierea: (a) în cazul în care cererile sunt întocmite în temeiul articolelor 10-12; și (b) în cazul în care probele se obțin direct în temeiul articolului 17?

a) O audiere în instanță are loc în limba oficială - letona. Țara care solicită videoconferința asigură un interpret de limba letonă.

b) Dacă se are în vedere obținerea directă de probe, atunci părțile aleg limba de comun acord.

7 În cazul în care este necesară prezența interpreților, cine este responsabil pentru asigurarea acestora în ambele tipuri de audieri și care ar trebui să fie locul acestora?

Partea care solicită videoconferința asigură serviciile de interpretare necesare. Interpretul trebuie să fie prezent în sală.

8 Ce procedură se aplică pentru stabilirea audierii și pentru comunicarea datei și locului acesteia persoanei care urmează a fi audiată ? Ce interval de timp ar trebui alocat în momentul stabilirii datei audierii pentru ca persoana respectivă să poată fi notificată în timp util ?

O cerere de asistență juridică trebuie prezentată în timp util, cu cel puțin 60 de zile înainte de videoconferința planificată.

Înaintea videoconferinței planificate, trebuie prevăzut un interval de timp pentru a se testa conexiunea.

În solicitarea de videoconferință trebuie indicați parametrii tehnici.

9 Care sunt costurile aferente videoconferinței și cum ar trebui plătite acestea?

În conformitate cu articolul 716 din Legea privind procedura civilă, cheltuielile efectuate sunt acoperite din fondurile bugetului de stat.

O instanță care execută cererea unei țări străine pentru obținerea de probe notifică Ministerul Justiției cu privire la următoarele costuri aferente punerii în aplicare a cererii menționate anterior:

  1. cuantumul cheltuielilor pentru plata experților și interpreților;
  2. costurile ocazionate de executarea cererii unei țări străine pentru obținerea de probe în conformitate cu normele procedurale ale țării străine în cazurile prevăzute de lege;
  3. costurile suportate în cazul în care cererea unei țări străine pentru obținerea de probe la cererea autorității competente din țara respectivă a fost executată prin mijloace tehnice.
Ministerul Justiției poate solicita autorității competente din țara străină să acopere costurile prevăzute la al doilea paragraf din prezenta secțiune.

10 Ce condiții, dacă acestea există, trebuie să se aplice pentru a se asigura că persoana audiată direct de instanța solicitantă a fost informată cu privire la faptul că audierea va avea loc în mod voluntar?

Țara străină este responsabilă de informarea corespunzătoare a persoanei în cauză.

11 Ce procedură există pentru verificarea identității persoanei care urmează a fi audiată?

Instanța verifică identitatea persoanei în conformitate cu dispozițiile Legii privind procedura civilă.

12 Care sunt cerințele aplicabile în cazul prestării de jurământ și ce informații sunt necesare de la instanța solicitantă în cazul în care este necesară prestarea unui jurământ în timpul obținerii de probe în mod direct în temeiul articolului 17?

Legea privind procedura civilă nu prevede o astfel de procedură. Cu toate acestea, o țară străină poate solicita curții să decidă cu privire la jurământ.

13 Ce măsuri sunt prevăzute pentru asigurarea unei persoane de contact la locul unde se organizează videoconferința cu care instanța solicitantă să poată comunica și pentru asigurarea unei persoane în ziua audierii care să utilizeze echipamentele de videoconferință și să remedieze orice probleme tehnice?

Înainte de data unei videoconferințe și înainte de efectuarea testelor în vederea unei videoconferințe, părțile își comunică reciproc parametrii tehnici și detaliile privind persoanele lor de contact (persoana aflată în instanță și persoana de la instituția care furnizează asistența tehnică).

14 Ce informații suplimentare sunt necesare, dacă este cazul, din partea instanței solicitante?

Sunt necesare informații tehnice și date privind specificațiile tehnice.

Ultima actualizare: 24/03/2022

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.