NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini franceză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Swipe to change

Obținerea de probe prin videoconferință

Luxemburg
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Este posibilă obținerea de probe prin videoconferință fie cu participarea unei instanțe din statul membru solicitant, fie direct de către o instanță din acel stat membru? Dacă da, care sunt procedurile naționale relevante sau normele legislative care se aplică?

Da, ambele procedee sunt realizabile. Majoritatea cererilor adresate Luxemburgului vizează interogarea unui martor de către o instanță din statul membru solicitant, prin intermediul videoconferinței.

Nu există dispoziții specifice privind videoconferința, prin urmare, se aplică articolele noului Cod de procedură civilă privind audierea martorilor, verificarea personală efectuată de judecător și înfățișarea părților în persoană. În prezent, nu există nicio jurisprudență privind videoconferința.

2 Există restricții în ceea ce privește tipul de persoană care poate fi audiată prin videoconferință – de exemplu, această metodă este valabilă numai pentru martori sau și pentru alte persoane cum ar fi experții sau părțile?

Martorii, iar, în anumite cazuri, părțile și experții judiciari, pot face obiectul unei audieri prin videoconferință. Până în prezent însă, cererile nu au vizat decât audierea martorilor.

3 Ce restricții se impun, dacă este cazul, asupra tipului de probe care pot fi administrate prin videoconferință?

Singura restricție care trebuie semnalată este aceea potrivit căreia audierea martorilor are loc pe bază voluntară. Dacă un martor refuză să fie audiat, autoritățile luxemburgheze nu dispun de niciun mijloc pentru a-l obliga în acest sens.

4 Există restricții cu privire la locul unde trebuie audiată persoana prin videoconferință – cu alte cuvinte, aceasta trebuie audiată în instanță?

Trebuie să fie vorba despre mijloace de probă care pot fi obținute în sediile instanțelor dotate cu echipamentele tehnice necesare.

5 Este permisă înregistrarea audierilor din cadrul videoconferințelor și, dacă da, este disponibilă această facilitate?

Dacă dorește să înregistreze videoconferința, statul solicitant trebuie să aibă acordul expres al martorului audiat în Luxemburg. Luxemburg, ca stat solicitat, nu înregistrează videoconferința întrucât înregistrarea este interzisă prin legea luxemburgheză.

6 În ce limbă trebuie să se desfășoare audierea: (a) în cazul în care cererile sunt întocmite în temeiul articolelor 10-12; și (b) în cazul în care probele se obțin direct în temeiul articolului 17?

(a) în limbile franceză și germană;

(b) în toate limbile.

7 În cazul în care este necesară prezența interpreților, cine este responsabil pentru asigurarea acestora în ambele tipuri de audieri și care ar trebui să fie locul acestora?

Instanța luxemburgheză, ca stat solicitat, își asumă obligația de a asigura un interpret de fiecare dată când acest lucru este necesar pentru comunicarea utilă fie cu autoritățile statului solicitant, fie cu persoana audiată.

8 Ce procedură se aplică pentru stabilirea audierii și pentru comunicarea datei și locului acesteia persoanei care urmează a fi audiată ? Ce interval de timp ar trebui alocat în momentul stabilirii datei audierii pentru ca persoana respectivă să poată fi notificată în timp util ?

Autoritățile luxemburgheze și, mai exact, instanța responsabilă de măsura de cercetare judecătorească, colaborează cu autoritățile statului solicitant pentru a stabili data și ora videoconferinței. Termenul citației este de cel puțin 15 zile. Autoritățile luxemburgheze sunt responsabile de convocarea persoanelor.

9 Care sunt costurile aferente videoconferinței și cum ar trebui plătite acestea?

Conform regulamentului, statul solicitat își dă acordul pentru videoconferință, iar statul solicitant se ocupă de toate chestiunile oficiale, organizatorice și tehnice, inclusiv de informarea persoanelor vizate.

Statul luxemburghez își asumă responsabilitatea pentru utilizarea videoconferinței și pentru compensațiile acordate martorului. Costurile de interpretare sunt în prealabil stabilite în sarcina statului solicitant.

10 Ce condiții, dacă acestea există, trebuie să se aplice pentru a se asigura că persoana audiată direct de instanța solicitantă a fost informată cu privire la faptul că audierea va avea loc în mod voluntar?

Persoana va fi informată în scrisoarea de convocare și de către judecător sau, în lipsa acestuia, de către grefier, înainte de desfășurarea videoconferinței.

11 Ce procedură există pentru verificarea identității persoanei care urmează a fi audiată?

În calitate de stat solicitat, instanța luxemburgheză efectuează un control al identității, verificând actele de identitate la începutul audierii.

12 Care sunt cerințele aplicabile în cazul prestării de jurământ și ce informații sunt necesare de la instanța solicitantă în cazul în care este necesară prestarea unui jurământ în timpul obținerii de probe în mod direct în temeiul articolului 17?

Martorii și experții trebuie să depună jurământ că vor spune adevărul. Aceștia sunt informați că vor suporta amenzi și pedepse cu închisoarea în caz de mărturie mincinoasă.

Jurământul se depune în fața instanței solicitante.

În cazul articolului 17, statul solicitant pune în aplicare condițiile sale. Judecătorul luxemburghez prezent în timpul videoconferinței, în calitate de stat solicitat, nu intervine decât în caz de probleme.

13 Ce măsuri sunt prevăzute pentru asigurarea unei persoane de contact la locul unde se organizează videoconferința cu care instanța solicitantă să poată comunica și pentru asigurarea unei persoane în ziua audierii care să utilizeze echipamentele de videoconferință și să remedieze orice probleme tehnice?

În ziua și la ora stabilite pentru videoconferință, sunt prezenți un judecător, un grefier, un tehnician și, după caz, un interpret.

14 Ce informații suplimentare sunt necesare, dacă este cazul, din partea instanței solicitante?

Pentru efectuarea videoconferinței, trebuie clarificate o serie de chestiuni de ordin tehnic. Succesul unei audieri prin intermediul videoconferinței depinde, prin urmare, de o bună pregătire în avans și de o colaborare eficace între punctele de contact.

Ultima actualizare: 10/01/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.