Obținerea de probe prin videoconferință

Malta
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Este posibilă obținerea de probe prin videoconferință fie cu participarea unei instanțe din statul membru solicitant, fie direct de către o instanță din acel stat membru? Dacă da, care sunt procedurile naționale relevante sau normele legislative care se aplică?

În cazul în care Malta este statul solicitant, videoconferința va fi utilizată doar în ultimă instanță.

2 Există restricții în ceea ce privește tipul de persoană care poate fi audiată prin videoconferință – de exemplu, această metodă este valabilă numai pentru martori sau și pentru alte persoane cum ar fi experții sau părțile?

Nu există nicio restricție în ceea ce privește categoriile de persoane care pot fi audiate; pot fi audiate orice persoane, experţii, părţile şi martorii.

3 Ce restricții se impun, dacă este cazul, asupra tipului de probe care pot fi administrate prin videoconferință?

Este de competența instanței să stabilească tipul de probe care pot fi admise.

4 Există restricții cu privire la locul unde trebuie audiată persoana prin videoconferință – cu alte cuvinte, aceasta trebuie audiată în instanță?

În cazul în care Malta este statul solicitat, persoana trebuie să fi audiată în instanță.

5 Este permisă înregistrarea audierilor din cadrul videoconferințelor și, dacă da, este disponibilă această facilitate?

Da, este permisă înregistrarea audierilor prin videoconferință și este disponibilă această facilitate.

6 În ce limbă trebuie să se desfășoare audierea: (a) în cazul în care cererile sunt întocmite în temeiul articolelor 10-12; și (b) în cazul în care probele se obțin direct în temeiul articolului 17?

(a) În cazul în care Malta are calitatea de stat solicitat, audierile desfășurate în urma unei cereri prevăzute la articolele 10 și 12 au loc în limba malteză sau engleză;

(b În cazul în care Malta este statul solicitant, cererile formulate în temeiul articolul 17 vor fi redactate în limba malteză sau engleză.

7 În cazul în care este necesară prezența interpreților, cine este responsabil pentru asigurarea acestora în ambele tipuri de audieri și care ar trebui să fie locul acestora?

În cazul în care Malta este statul solicitat și, prin urmare, intenționează să examineze elementele de probă, articolul 596 alineatul (1) din Codul de organizare și de procedură civilă — capitolul 12 din legislația malteză prevede că „În cazul în care instanța nu înțelege limba în care sunt prezentate elementele de probă, aceasta numește un interpret calificat pe cheltuiala provizorie a persoanei care aduce martorul”. În acest caz, interpretul trebuie să se afle acolo unde se află și martorul.

În cazul în care Malta este statul solicitant în temeiul articolului 17 și în cazul în care elementele de probă se obțin direct, locul unde se află interpretul depinde de împrejurările speței.

8 Ce procedură se aplică pentru stabilirea audierii și pentru comunicarea datei și locului acesteia persoanei care urmează a fi audiată ? Ce interval de timp ar trebui alocat în momentul stabilirii datei audierii pentru ca persoana respectivă să poată fi notificată în timp util ?

În cazul în care administrarea elementelor de probă se desfășoară în conformitate cu articolele 10 și 12 și în cazul în care Malta are calitatea de stat solicitat, la articolul 568 alineatul (1) din Codul de organizare și de procedură civilă se prevede că „Martorii sunt citați să compară printr-o citație care urmează a fi emisă la cererea părții interesate”. Ar trebui lăsat un termen de o lună între ședințele de judecată pentru a exista suficient timp pentru notificarea martorului.

Potrivit articolului 17, atunci când Malta este statul solicitant, este de competența instanței să decidă ce instrument urmează să fie utilizat pentru notificarea persoanei care urmează a fi audiată cu privire la data și locul audierii. Ar trebui lăsat un termen de o lună între ședințele de judecată pentru a exista suficient timp pentru notificarea martorului.

9 Care sunt costurile aferente videoconferinței și cum ar trebui plătite acestea?

Trebuie achitată o taxă de 100 de euro pentru a acoperi primele două ore ale conferinței;

Se plătește o taxă de 50 de euro pentru fiecare oră suplimentară;

Se aplică, de asemenea, o taxă de 58 de euro pe oră pentru serviciul tehnic.

10 Ce condiții, dacă acestea există, trebuie să se aplice pentru a se asigura că persoana audiată direct de instanța solicitantă a fost informată cu privire la faptul că audierea va avea loc în mod voluntar?

Înainte de a fi audiat, martorul este avertizat de către instanță asupra faptului că, în situația în care nu se simte confortabil cu faptul că trebuie să depună mărturie, ar trebui să informeze instanța solicitantă cu privire la acest lucru.

11 Ce procedură există pentru verificarea identității persoanei care urmează a fi audiată?

Instanța poate solicita persoanei care urmează a fi audiată să prezinte pașaportul sau cartea de identitate înainte de a depune mărturie. Martorul va fi notificat în prealabil că trebuie să aibă la el unul dintre aceste documente atunci când vine la ședință.

12 Care sunt cerințele aplicabile în cazul prestării de jurământ și ce informații sunt necesare de la instanța solicitantă în cazul în care este necesară prestarea unui jurământ în timpul obținerii de probe în mod direct în temeiul articolului 17?

Potrivit articolului 111 din Codul de organizare și de procedură civilă „Un martor care este de confesiune romano-catolică trebuie să depună jurământul în conformitate cu tradiția celor care aderă la această confesiune; iar un martor care nu este de această confesiune trebuie să depună jurământul în maniera pe care o consideră cea mai obligatorie pentru conștiința sa.”

13 Ce măsuri sunt prevăzute pentru asigurarea unei persoane de contact la locul unde se organizează videoconferința cu care instanța solicitantă să poată comunica și pentru asigurarea unei persoane în ziua audierii care să utilizeze echipamentele de videoconferință și să remedieze orice probleme tehnice?

Persoanele de contact sunt următoarele:

Charles Calleja, Audio Visual Senior Technical Office (Biroul tehnic pentru audiovizual)

Această persoană este responsabilă de conectare, testare și asistență tehnică în timpul videoconferinței

Telefon +356 25902375 - Biroul se află la etajul 4 al Judecătoriei din Valletta

charles-george.calleja@gov.mt

Maria Ruth Ciantar, Video Conference availability (Disponibilitatea videoconferinței)

Telefon +356 25902391 - Biroul se află la etajul 4 al Judecătoriei din Valletta

maria.a.ciantar@gov.mt

Alan J. Darmanin, funcționar

Telefon +356 25902211 - Biroul se află la etajul 4 al Judecătoriei din Valletta

alan.a.darmanin@gov.mt

14 Ce informații suplimentare sunt necesare, dacă este cazul, din partea instanței solicitante?

Înainte de data audierii, instanței solicitante îi sunt solicitate următoarele informații:

a. Fusul orar

b. Data și ora efectuării testării

c. IP-ul fix

d. Detalii cu privire la tehnicianul care va fi persoana de contact

Ultima actualizare: 10/03/2017

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.