Obținerea de probe prin videoconferință

Polonia
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Este posibilă obținerea de probe prin videoconferință fie cu participarea unei instanțe din statul membru solicitant, fie direct de către o instanță din acel stat membru? Dacă da, care sunt procedurile naționale relevante sau normele legislative care se aplică?

În Polonia, probele pot fi obținute prin videoconferință, în conformitate cu articolele 10-12 și articolul 17 din Regulamentul (CE) nr. 1206/2001 al Consiliului din 28 mai 2001 privind cooperarea între instanțele statelor membre în domeniul obținerii de probe în materie civilă sau comercială, precum și în conformitate cu Convenția de la Haga din 18 martie 1970 privind obținerea de probe în străinătate în materie civilă sau comercială [Monitorul Oficial (Dziennik Ustaw) din 2000, nr. 50, punctul 582] pentru alte țări (care nu fac obiectul regulamentului).

Desfășurarea videoconferințelor este reglementată de articolul 235 alineatele (2) și (3) din Codul de procedură civilă și de Regulamentul ministrului Justiției din 24 februarie 2010 privind echipamentele tehnice și resursele care permit obținerea de probe la distanță în cadrul procedurilor civile.

2 Există restricții în ceea ce privește tipul de persoană care poate fi audiată prin videoconferință – de exemplu, această metodă este valabilă numai pentru martori sau și pentru alte persoane cum ar fi experții sau părțile?

Legislația poloneză nu impune niciun fel de restricții de acest fel: experții, părțile și martorii pot fi audiați prin videoconferință.

3 Ce restricții se impun, dacă este cazul, asupra tipului de probe care pot fi administrate prin videoconferință?

Legislația poloneză nu prevede restricții speciale în ceea ce privește tipul de probe care pot fi obținute prin videoconferință.

4 Există restricții cu privire la locul unde trebuie audiată persoana prin videoconferință – cu alte cuvinte, aceasta trebuie audiată în instanță?

Legislația poloneză nu prevede restricții speciale în ceea ce privește locul în care persoana ar trebui să fie audiată prin videoconferință. Ca regulă generală, audierea are loc în instanță, sub rezerva articolului 17 din Regulamentul nr. 1206/2001, conform căruia locul audierii este stabilit de către instanța solicitantă.

5 Este permisă înregistrarea audierilor din cadrul videoconferințelor și, dacă da, este disponibilă această facilitate?

Legislația poloneză nu prevede dispoziții detaliate cu privire la înregistrarea audierilor prin videoconferință: judecătorul care conduce obținerea de probe decide cu privire la înregistrarea audierii prin intermediul videoconferinței.

6 În ce limbă trebuie să se desfășoare audierea: (a) în cazul în care cererile sunt întocmite în temeiul articolelor 10-12; și (b) în cazul în care probele se obțin direct în temeiul articolului 17?

Ca regulă generală, audierea se desfășoară în limba polonă. În cazul în care persoana audiată nu înțelege limba polonă, trebuie să fie prezent un interpret.

Nu există dispoziții speciale privind audierile în temeiul articolului 17, însă, atunci când organismul central este de acord cu obținerea directă de probe, acesta poate cere instanței solicitante să asigure interpretarea.

7 În cazul în care este necesară prezența interpreților, cine este responsabil pentru asigurarea acestora în ambele tipuri de audieri și care ar trebui să fie locul acestora?

În principiu, pentru audierile efectuate în temeiul articolelor 10-12, instanța solicitată trebuie să asigure interpretarea (de regulă, recurgând la lista interpreților autorizați). Cu toate acestea, în cazuri excepționale, instanța poate accepta un interpret propus de una dintre părți.

Pentru audierile efectuate în temeiul articolului 17, atunci când organismul central impune instanței solicitante să asigure interpretarea, instanța solicitată se asigură că este prezent un interpret.

8 Ce procedură se aplică pentru stabilirea audierii și pentru comunicarea datei și locului acesteia persoanei care urmează a fi audiată ? Ce interval de timp ar trebui alocat în momentul stabilirii datei audierii pentru ca persoana respectivă să poată fi notificată în timp util ?

Pentru audierile efectuate în temeiul articolelor 10-12, instanța solicitată notifică martorul/partea cu privire la ora și locul audierii cu cel puțin șapte zile înainte de data audierii. În situații excepționale, instanța solicitată notifică martorul/partea cu privire la ora și locul audierii cu trei zile înainte de data audierii.

Pentru audierile efectuate în temeiul articolului 17, organismul central notifică martorul/partea cu privire la faptul că a aprobat audierea și că aceasta poate avea loc numai pe bază voluntară, fără utilizarea de măsuri coercitive. Instanței solicitante îi revine responsabilitatea de a comunica ora și locul audierii.

9 Care sunt costurile aferente videoconferinței și cum ar trebui plătite acestea?

În cazul în care obținerea de probe prin utilizarea tehnologiilor moderne generează costuri pentru instanța solicitată, instanța aplică articolul 1135¹ alineatul (3) din Codul de procedură civilă, care prevede că, în cazul în care executarea unei cereri formulate de o instanță sau de altă autoritate dintr-o țară străină poate genera costuri asociate cu utilizarea unei alte metode decât cea prevăzută de legislația poloneză, instanța nu va executa cererea până când respectiva instanță sau altă autoritate dintr-o țară străină nu efectuează o plată în avans adecvată în termenul specificat.

10 Ce condiții, dacă acestea există, trebuie să se aplice pentru a se asigura că persoana audiată direct de instanța solicitantă a fost informată cu privire la faptul că audierea va avea loc în mod voluntar?

Organismul central notifică martorul/partea cu privire la faptul că a aprobat audierea și că aceasta poate avea loc numai pe bază voluntară, fără utilizarea de măsuri coercitive.

11 Ce procedură există pentru verificarea identității persoanei care urmează a fi audiată?

Instanța verifică identitatea persoanei solicitându-i să prezinte un document corespunzător, cum ar fi o carte de identitate, un pașaport sau un permis de conducere.

12 Care sunt cerințele aplicabile în cazul prestării de jurământ și ce informații sunt necesare de la instanța solicitantă în cazul în care este necesară prestarea unui jurământ în timpul obținerii de probe în mod direct în temeiul articolului 17?

Pentru audierile efectuate în temeiul articolului 17, în cazul în care instanța solicitantă informează organismul central cu privire la intenția sa de a obține probe de la un martor sub jurământ, autoritatea centrală poate solicita textul jurământului. În cazul în care jurământul contravine principiilor de bază ale legislației din țara solicitată, organismul central are dreptul de a refuza să aprobe audierea sau de a solicita să fie utilizat textul jurământului prevăzut în legislația poloneză.

13 Ce măsuri sunt prevăzute pentru asigurarea unei persoane de contact la locul unde se organizează videoconferința cu care instanța solicitantă să poată comunica și pentru asigurarea unei persoane în ziua audierii care să utilizeze echipamentele de videoconferință și să remedieze orice probleme tehnice?

Ca regulă generală, în cadrul fiecărei instanțe există un angajat responsabil cu utilizarea echipamentelor tehnice. În eventualitatea unor probleme, poate fi contactat punctul de contact polonez al RJE.

14 Ce informații suplimentare sunt necesare, dacă este cazul, din partea instanței solicitante?

În general, nu sunt necesare astfel de informații suplimentare în temeiul legislației poloneze. Cu toate acestea, în anumite cazuri, acestea ar putea fi necesare.

Ultima actualizare: 14/03/2017

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.