Obținerea de probe prin videoconferință

Suedia
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Este posibilă obținerea de probe prin videoconferință fie cu participarea unei instanțe din statul membru solicitant, fie direct de către o instanță din acel stat membru? Dacă da, care sunt procedurile naționale relevante sau normele legislative care se aplică?

Da, se pot obține probe prin videoconferință, fie cu participarea unei instanțe din statul membru solicitant, fie în mod direct de către o instanță din statul membru respectiv.

În temeiul articolului 5 din Legea (2003:493) referitoare la Regulamentul (CE) privind obținerea de probe în materie civilă și comercială (denumit în continuare „Regulamentul privind obținerea de probe”), probele se obțin de către instanțele regionale (tingsrätter); trebuie să se aplice normele privind obținerea de probe stabilite la articolele 8-11 din Codul de procedură judiciară (rättegångsbalken), cu excepția cazului în care se prevede altfel în regulament.

Ar trebui remarcat faptul că, în situațiile în care Regulamentul privind obținerea de probe nu se aplică, există dispoziții în alte acte legislative, de exemplu Legea (1946: 816) privind obținerea de probe pentru o instanță dintr-un alt stat.

2 Există restricții în ceea ce privește tipul de persoană care poate fi audiată prin videoconferință – de exemplu, această metodă este valabilă numai pentru martori sau și pentru alte persoane cum ar fi experții sau părțile?

Orice parte care urmează să fie audiată într-o cauză poate fi audiată prin videoconferință.

3 Ce restricții se impun, dacă este cazul, asupra tipului de probe care pot fi administrate prin videoconferință?

Nu s-au impus restricții speciale.

4 Există restricții cu privire la locul unde trebuie audiată persoana prin videoconferință – cu alte cuvinte, aceasta trebuie audiată în instanță?

Obținerea de probe este efectuată de către instanțele regionale. În alte privințe, nu s-au impus restricții speciale.

5 Este permisă înregistrarea audierilor din cadrul videoconferințelor și, dacă da, este disponibilă această facilitate?

Da, este permisă înregistrarea și echipamentele necesare sunt disponibile.

6 În ce limbă trebuie să se desfășoare audierea: (a) în cazul în care cererile sunt întocmite în temeiul articolelor 10-12; și (b) în cazul în care probele se obțin direct în temeiul articolului 17?

(a) Ședința de judecată trebuie să se desfășoare în limba suedeză, însă instanța poate utiliza serviciile unui interpret.

(b) Aceasta depinde de normele statului solicitant.

7 În cazul în care este necesară prezența interpreților, cine este responsabil pentru asigurarea acestora în ambele tipuri de audieri și care ar trebui să fie locul acestora?

În cazul în care audierea are loc în Suedia, instanța suedeză este cea care decide cu privire la interpreți.

8 Ce procedură se aplică pentru stabilirea audierii și pentru comunicarea datei și locului acesteia persoanei care urmează a fi audiată ? Ce interval de timp ar trebui alocat în momentul stabilirii datei audierii pentru ca persoana respectivă să poată fi notificată în timp util ?

Instanța solicitată transmite o citație persoanei care urmează să fie audiată. În citație se precizează data și locul în care va avea loc ședința de judecată. Nu există norme care să reglementeze intervalul de timp care trebuie acordat atunci când se stabilește data ședinței de judecată.

9 Care sunt costurile aferente videoconferinței și cum ar trebui plătite acestea?

În cazul în care instanța suedeză solicită acest lucru, instanța solicitantă trebuie să acopere costurile aferente experților și interpreților, costurile rezultate ca urmare a cererii de executare în conformitate cu o procedură specială, precum și costurile legate de tehnologia comunicațiilor, cum ar fi videoconferința și teleconferința [a se vedea articolul 18 alineatul (2) și articolul 10 alineatele (3) și (4) din Regulamentul privind obținerea de probe].

10 Ce condiții, dacă acestea există, trebuie să se aplice pentru a se asigura că persoana audiată direct de instanța solicitantă a fost informată cu privire la faptul că audierea va avea loc în mod voluntar?

Instanța solicitantă trebuie să informeze persoana vizată că obținerea de probe în temeiul articolului 17 din Regulamentul privind obținerea de probe se face în mod voluntar.

11 Ce procedură există pentru verificarea identității persoanei care urmează a fi audiată?

Nu există nicio procedură reglementată în mod specific pentru verificarea identității în acest sens.

12 Care sunt cerințele aplicabile în cazul prestării de jurământ și ce informații sunt necesare de la instanța solicitantă în cazul în care este necesară prestarea unui jurământ în timpul obținerii de probe în mod direct în temeiul articolului 17?

De regulă, se aplică normele naționale privind prestarea jurămintelor și nu s-au stabilit condiții specifice sau cerințe de informare pentru aplicarea articolului 17.

13 Ce măsuri sunt prevăzute pentru asigurarea unei persoane de contact la locul unde se organizează videoconferința cu care instanța solicitantă să poată comunica și pentru asigurarea unei persoane în ziua audierii care să utilizeze echipamentele de videoconferință și să remedieze orice probleme tehnice?

În cadrul tuturor instanțelor există personal capabil să utilizeze echipamentele pentru videoconferințe.

14 Ce informații suplimentare sunt necesare, dacă este cazul, din partea instanței solicitante?

De regulă, nu este necesară nicio informație suplimentară.

Ultima actualizare: 06/06/2017

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.