Obținerea de probe prin videoconferință

Rețeaua judiciară europeană în materie civilă și comercială (RJE în materie civilă) a elaborat o serie de fișe informative care oferă informații practice privind normele, procedurile și mijloacele tehnice de derulare a videoconferințelor între instanțele din diverse țări ale UE.

Regulamentul (CE) nr. 1206/2001 al Consiliului, care reglementează cooperarea între instanțele din diferite țări ale UE privind obținerea de probe în materie civilă și comercială, prevede un cadru juridic general pentru obținerea de probe în alt stat decât cel în care se află instanța. Cu toate acestea, fiecare țară din UE are propria legislație în acest domeniu de reglementare, astfel încât detaliile procedurii variază în funcție de legea țării care primește o cerere de cooperare.

Pentru a facilita colaborarea autorităților judiciare din diverse țări ale UE și utilizarea pe deplin a videoconferințelor pentru obținerea de probe în altă țară a UE, Rețeaua judiciară europeană în materie civilă și comercială (RJE în materie civilă) a elaborat o serie de fișe informative. Acestea oferă informații practice privind normele, procedurile și echipamentele tehnice din diferitele țări ale UE.

Pentru informații detaliate de la nivel național, selectați drapelul țării care vă interesează.

Ultima actualizare: 21/02/2019

Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.