Uddannelsessystemer for dommere og anklagere

Nationale uddannelsesstrukturer er de vigtigste udbydere af EU-retlig uddannelse for dommere og anklagere. Der findespåstitutioner, som udbyder grund- og efteruddannelse i 17 medlemsstater. I andre medlemsstater organiseres uddannelsen af justitsministeriet, retsplejerådet eller domstolsstyrelserne.

Her følgerpåformation om de strukturer, der har ansvaret for uddannelse af dommere og anklagere i EU-medlemsstaterne oplyst af strukturerne selv:

Nærmere oplysninger om grunduddannelseskurser i medlemsstaterne kan fås på webstedet for projektet "Menu for Justice" ved at klikke her (information om grunduddannelse kan fås ved at vælge "access to country data set").

Sidste opdatering: 01/02/2020

Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.