Πάροχοι κατάρτισης στον δικαστικό τομέα

Οι εθνικές δομές κατάρτισης είναι οι κυριότεροι φορείς της ευρωπαϊκής δικαστικής κατάρτισης για το δικαστικό σώμα. Σχολές που παρέχουν αρχική και συνεχή εκπαίδευση υπάρχουν σε 17 κράτη μέλη. Στα άλλα κράτη, η κατάρτιση οργανώνεται από το υπουργείο Δικαιοσύνης, το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο ή τις υπηρεσίες των δικαστηρίων.

Παραθέτουμε εδώ πληροφορίες σχετικά με τις δομές που είναι αρμόδιες για τη δικαστική κατάρτιση στα κράτη μέλη της ΕΕ οι πληροφορίες δόθηκαν από τις ίδιες:

Για λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τα μαθήματα αρχικής κατάρτισης στα κράτη μέλη, συμβουλευθείτε τον δικτυακό τόπο του σχεδίου «Menu for Justice», κάνοντας κλικεδώ (οι πληροφορίες σχετικά με την αρχική κατάρτιση να μπορούν να αξιολογηθούν μέσω της επιλογής «access to country data set»).

Τελευταία επικαιροποίηση: 01/02/2020

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.