Oikeusalan koulutuksen tarjoajat

Päävastuu tuomarien ja syyttäjien koulutuksesta kuuluu kansallisille oppilaitoksille. Alan perus- ja jatkokoulutusta on tarjolla 17 jäsenvaltiossa. Muissa jäsenvaltioissa koulutusta järjestävät oikeusministeriö, tuomarineuvosto tai tuomioistuinlaitos.

Jäljempänä on tietoa EU:n jäsenvaltioissa tarjolla olevasta oikeusalan koulutuksesta, joka on oppilaitosten itsensä järjestämää:

Lisätietoja jäsenvaltioissa tarjolla olevasta peruskoulutuksesta on saatavilla ”Menu for Justice” -sivustolla täällä (tietoja peruskoulutuksesta saa valitsemalla ”maakohtaiset tiedot”).

Päivitetty viimeksi: 01/02/2020

Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.