Aanbieders van justitiële opleidingen

Nationale opleidingsstructuren zijn de belangrijkste aanbieders van Europese justitiële opleiding voor de rechterlijke macht. In zeventien lidstaten bestaan specifieke scholen voor initiële en voortgezette juridische opleiding. In andere worden justitiële opleidingen georganiseerd door het ministerie van Justitie, de raad voor de rechterlijke macht of diensten gerechtelijke ondersteuning.

Hieronder vindt u informatie over de structuren die verantwoordelijk zijn voor justitiële opleiding in de lidstaten. Die informatie is door de structuren zelf verstrekt:

Voor meer gedetailleerde informatie over initiële opleiding in de lidstaten klikt u op deze link en komt u op de website van het project "Menu for Justice", waar u vervolgens "Access to country data set" selecteert.

Laatste update: 01/02/2020

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.