Podmioty realizujące szkolenia dla kadr wymiaru sprawiedliwości

Krajowe struktury szkolenia są głównymi organizatorami europejskich szkoleń kadr wymiaru sprawiedliwości dla sędziów i prokuratorów. Jednostki zapewniające kształcenie i doskonalenie zawodowe działają w 17 państwach członkowskich. W pozostałych państwach szkolenia są organizowane przez ministerstwo sprawiedliwości, radę sądownictwa lub służby sądowe.

Poniżej podano informacje na temat jednostek odpowiadających za szkolenia kadr wymiaru sprawiedliwości w państwach członkowskich UE, przekazane przez nie same:

Więcej szczegółowych informacji na temat kursów w zakresie kształcenia zawodowego w państwach członkowskich można uzyskać na stronie internetowej projektu „Menu for Justice”, klikając tutaj (informacje na temat kształcenia zawodowego można znaleźć w zakładce „access to country data set”).

Ostatnia aktualizacja: 01/02/2020

Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.