Furnizori de formare juridică

Structurile naționale de formare sunt principalii furnizori de cursuri de formare judiciară europeană pentru magistrați. Există școli care furnizează cursuri de formare inițială și continuă în 17 state membre. În alte state membre, cursurile de formare sunt organizate de Ministerul Justiției, de Consiliul Magistraturii sau de serviciile instanțelor.

În continuare sunt prezentate informații, furnizate chiar de structurile în cauză, cu privire la structurile responsabile pentru formarea judiciară din statele membre ale UE:

Pentru mai multe informații detaliate cu privire la cursurile de formare inițială din statele membre, a se consulta site-ul proiectului „Menu for Justice”, făcând clic aici [informațiile privind formarea inițială pot fi accesate selectând „access to country data set” (acces la setul de date referitoare la țări)].

Ultima actualizare: 01/02/2020

Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.