Poskytovatelia odbornej justičnej prípravy

Vnútroštátne štruktúry odbornej prípravy sú hlavnými poskytovateľmi európskej odbornej justičnej prípravy v oblasti súdnictva. Školy poskytujúce počiatočnú a ďalšiu odbornú prípravu existujú v 17 členských štátoch. V ostatných štátoch je odborná príprava organizovaná ministerstvom spravodlivosti, súdnou radou alebo súdnymi službami.

Ďalej uvádzame informácie o štruktúrach zodpovedných za odbornú justičnú prípravu v členských štátoch EÚ, ktoré poskytli samotné štruktúry:

Podrobnejšie informácie o kurzoch počiatočnej odbornej prípravy v členských štátoch sú uvedené na webovej lokalite projektu v ponuke „Menu for Justice“ tu (informácie o počiatočnej odbornej príprave nájdete v ponuke „Access to country data set“).

Posledná aktualizácia: 01/02/2020

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.