Системи за обучение на адвокати

Адвокатските колегии, адвокатите на частна практика или адвокатските кантори, структурите, предоставящи обучение, и университетите са основните организатори на началния стаж за адвокати в държавите — членки на ЕС. В някои държави членки тази задача се изпълнява от апелативните съдилища и Министерството на правосъдието. Надзорът на текущото обучение, когато има такова, се осъществява от Адвокатската колегия.

По-долу са поместени информационни документи, описващи системите за обучение на адвокатите в държавите — членки на ЕС. Те могат да бъдат полезни за националните колегии и да помогнат за сравняване на обучението на адвокатите, които искат да упражнят правото си на свобода на установяване в друга държава членка.

Информационните документи бяха събрани на едно място от Съвета на адвокатурите и правните общества в Европа (CCBE) и Европейския център за съдии и адвокати на Европейския институт по публична администрация (EIPA) в рамките на пилотния проект за Европейско съдебно обучение. Щракнете тук за повече информация.

Последна актуализация: 09/07/2024

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.