Systémy vzdělávání právníků

Hlavními organizátory koncipientské právní praxe (dále jen „právní praxe“) jsou v členských státech EU advokátní komory, soukromí advokáti nebo advokátní kanceláře, poskytovatelé odborné přípravy a vysoké školy. V některých členských státech tuto úlohu plní odvolací soudy a ministerstvo spravedlnosti. Dohled nad soustavnou odbornou přípravou, pokud existuje, zajišťují advokátní komory.

Zde jsou informační přehledy popisující systémy vzdělávání právníků v členských státech EU. Mohou být užitečné pro národní advokátní komory a pro porovnání odborné přípravy advokátů, kteří chtějí uplatnit své právo na svobodu usazování v jiném členském státě.

Informační přehledy zpracovaly Rada evropských advokátních komor (CCBE) a Evropské centrum pro soudce a právníky EIPA v rámci pilotního projektu zaměřeného na evropské justiční vzdělávání. Pro více informací klikněte zde.

Poslední aktualizace: 01/02/2020

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.