Συστήματα κατάρτισης δικηγόρων

Δικηγορικοί σύλλογοι, δικηγορικά γραφεία ή εταιρείες, πάροχοι υπηρεσιών κατάρτισης και πανεπιστήμια είναι οι κυριότεροι διοργανωτές της κατάρτισης που παρέχεται ως προετοιμασία για την είσοδο στο δικηγορικό επάγγελμα στα κράτη μέλη της ΕΕ. Σε ορισμένα κράτη μέλη, το εν λόγω έργο εκτελούν εφετεία και το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Την εποπτεία της συνεχούς κατάρτισης, όταν αυτή υφίσταται, αναλαμβάνει ο δικηγορικός σύλλογος.

Παρακάτω παρατίθενται ενημερωτικά δελτία που περιγράφουν τα συστήματα κατάρτισης των δικηγόρων στα κράτη μέλη της ΕΕ. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να φανούν χρήσιμα σε εθνικούς δικηγορικούς συλλόγους, ενώ παρέχουν και τη δυνατότητα σύγκρισης της κατάρτισης που λαμβάνουν οι δικηγόροι που επιθυμούν να ασκήσουν το δικαίωμά τους ελεύθερης εγκατάστασης σε άλλο κράτος μέλος.

Τα δελτία καταρτίστηκαν από το Συμβούλιο των Δικηγορικών Συλλόγων της Ευρώπης (CCBE) και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Δικαστών και Δικηγόρων του EIPA στο πλαίσιο του πιλοτικού σχεδίου για την ευρωπαϊκή δικαστική κατάρτιση. Κάντε κλικ εδώ για περισσότερες πληροφορίες.

Τελευταία επικαιροποίηση: 09/07/2024

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.