Lakimiesten koulutusjärjestelmät

Lakimiesten harjoitteluun liittyvää koulutusta järjestävät EU:n jäsenvaltioissa useimmiten asianajajayhdistykset sekä yksityiset asianajotoimistot, koulutuksentarjoajat ja yliopistot. Joissakin jäsenvaltioissa tätä tehtävää hoitavat muutoksenhakutuomioistuimet ja oikeusministeriö. Jos jatkokoulutusta on tarjolla, sen valvonta kuuluu asianajoyhdistyksille.

Seuraavilla tietosivuilla kerrotaan lakimiesten koulutuksesta EU:n jäsenvaltioissa. Niistä voi olla hyötyä kansallisille asianajajayhdistyksille, jotta ne voivat vertailla sellaisten eri jäsenvaltioissa kouluttautuneiden lakimiesten koulutusta, jotka haluavat käyttää oikeuttaan sijoittautua toiseen jäsenvaltioon.

Tiedot ovat koonneet Euroopan unionin asianajajaliittojen neuvosto (CCBE) ja EIPA:n tuomarien ja oikeusalan ammattien eurooppalainen keskus eurooppalaista oikeusalan koulutusta koskevan pilottihankkeen yhteydessä. Lisätietoja täällä.

Päivitetty viimeksi: 01/02/2020

Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.