Sustavi za izobrazbu odvjetnika

Odvjetničke komore, privatne prakse ili odvjetnička društva, pružatelji usluga izobrazbe i sveučilišta glavni su organizatori vježbeničkog staža u državama članicama EU-a. U nekim je državama članicama ono u nadležnosti žalbenih sudova i ministarstava pravosuđa. Komora nadzire trajnu izobrazbu tamo gdje je dostupna.

U nastavku su navedeni informativni članci o sustavima za izobrazbu odvjetnika u državama članicama EU-a. Oni mogu biti korisni nacionalnim odvjetničkim komorama za usporedbu izobrazbe odvjetnika koji žele ostvarivati svoje pravo na slobodni poslovni nastan u drugoj državi članici.

Informativne članke su pripremili Vijeće odvjetničkih komora Europe (CCBE) i Europski centar za suce i odvjetnike EIPA-e u okviru pilot-projekta o europskoj pravosudnoj izobrazbi. Dodatne informacije dostupne su ovdje.

Posljednji put ažurirano: 01/02/2020

Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.