Advokatų mokymo sistemos

Pagrindiniai advokatų praktikos organizatoriai ES valstybėse narėse yra advokatų asociacijos, privatūs praktikuojantys advokatai, mokymo įstaigos ir universitetai. Kai kuriose valstybėse narėse šią funkciją vykdo apeliaciniai teismai ir Teisingumo ministerija. Tęstinio mokymo priežiūrą, jei tokia yra, užtikrina advokatūra.

Toliau rasite informacijos suvestines, kuriose aprašomos advokatų mokymo sistemos ES valstybėse narėse. Jos gali būti naudingos nacionalinėms advokatūroms ir leidžia palyginti advokatų, norinčių kitoje valstybėje narėje pasinaudoti įsisteigimo laisve, mokymus.

Informacijos suvestines parengė Europos advokatūrų ir teisininkų draugijų taryba (CCBE) ir Europos teisėjų ir teisininkų centras (EIPA) pagal Europos teisėjų mokymo bandomąjį projektą. Daugiau informacijos rasite čia.

Paskutinis naujinimas: 01/02/2020

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.