Sistemi tat-taħriġ tal-avukati

Il-Kmamar tal-Avukati, prattiki privati jew ditti legali, dawk li jipprovdu t-taħriġ u l-universitajiet huma l-organizzaturi ewlenin tal-perjodu ta’ induzzjoni tal-avukati fl-Istati Membri tal-UE. F’xi Stati Membri, dan il-kompitu jitwettaq minn Qrati tal-Appell u mill-Ministeru tal-Ġustizzja Is-superviżjoni ta’ taħriġ kontinwu, fejn din teżisti, tiġi żgurata mill-Kamra tal-Avukati.

Dawn huma skedi informattivi li jiddeskrivu s-sistemi ta' taħriġ tal-avukati fl-Istati Membri tal-UE.. Dawn jistgħu jkunu utli għal kmamar tal-avukati nazzjonali u jgħinu jqabblu t-taħriġ mogħti lill-avukati li jixtiequ jeżerċitaw id-dritt tagħhom għal-libertà ta' stabbiliment fi Stat Membru ieħor.

L-iskedi informattivi tpoġġew flimkien mill-Kunsill tal-Kmamar tal-Avukati u s-Soċjetajiet Legali tal-Ewropa (CCBE) u ċ-Ċentru Ewropew għall-Imħallfin u l-Avukati tal-EIPA fil-qafas tal-Proġett pilota dwar it-taħriġ ġudizzjarju Ewropew. Ikklikkja hawn għal aktar informazzjoni.

L-aħħar aġġornament: 09/07/2024

Din il-paġna hi amministrata mill-Kummissjoni Ewropea. L-informazzjoni f’din il-paġna ma tirriflettix neċessarjament il-pożizzjoni uffiċjali tal-Kummissjoni Ewropea. Il-Kummissjoni ma taċċetta l-ebda responsabbiltà fir-rigward ta’ kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali fir-rigward tar-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-paġni Ewropej.