Opleidingssystemen voor advocaten

De orden van advocaten, particuliere praktijken of advocatenkantoren, aanbieders van opleidingen en universiteiten zijn in de EU-lidstaten de belangrijkste instanties die de stage van advocaten organiseren. In sommige lidstaten wordt deze taak uitgevoerd door de hoven van beroep en het ministerie van Justitie. De voortgezette opleiding staat, in voorkomend geval, onder toezicht van de orden van advocaten.

Hieronder vindt u factsheets over de opleidingsstelsels voor advocaten in de EU-lidstaten. Zij kunnen nuttig zijn voor de nationale orden van advocaten bij het vergelijken van de opleiding van advocaten die hun recht op vrijheid van vestiging in een andere lidstaat willen uitoefenen.

De factsheets zijn opgesteld door de Raad van de balies van de Europese Unie (CCBE) en het Europees Centrum voor rechters en advocaten van EIPA in het kader van het proefproject inzake Europese justitiële opleiding. Klik hier voor meer informatie.

Laatste update: 23/01/2020

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.