Systemy szkolenia prawników

W państwach członkowskich UE aplikacje prawnicze prowadzone są głównie przez izby zrzeszające prawników, spółki prawnicze, indywidualne kancelarie prawnicze, instytucje szkoleniowe i uniwersytety. W niektórych państwach członkowskich zadanie to wykonują sądy apelacyjne i ministerstwo sprawiedliwości. Nadzór nad szkoleniem zawodowym, o ile w danym państwie członkowskim go ustanowiono, sprawuje izba zrzeszająca prawników.

W poniższych zestawieniach informacji przedstawiono systemy szkolenia prawników w państwach członkowskich UE. Informacje te mogą być przydatne zarówno dla krajowych zrzeszeń prawników, jak i dla tych prawników, którzy zamierzają skorzystać z przysługującej im swobody przedsiębiorczości w innym państwie członkowskim i w tym w celu poszukują informacji porównawczych na temat poszczególnych systemów szkolenia zawodowego.

Zestawienia informacji przygotowały Rada Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE) orazEuropejskie Centrum Sądownictwa i Zawodów Prawniczych Europejskim Instytucie Administracji Publicznej (EIPA), w ramach projektu pilotażowego dotyczącego szkolenia kadr wymiaru sprawiedliwości. Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Ostatnia aktualizacja: 01/02/2020

Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.