Systémy odbornej prípravy právnikov

Advokátske komory, súkromné praxe, advokátske kancelárie, poskytovatelia odbornej prípravy a univerzity sú hlavnými organizátormi obdobia zaškolenia právnikov v členských štátoch EÚ. V niektorých členských štátoch túto úlohu vykonávajú odvolacie súdy a ministerstvo spravodlivosti. Prípadný dohľad nad odbornou prípravou zabezpečuje advokátska komora.

Tu sú informačné prehľady s opisom systémov odbornej prípravy právnikov v členských štátoch EÚ. Môžu byť užitočné pre národné advokátske komory a na porovnanie odbornej prípravy právnikov, ktorí chcú uplatniť svoje právo usadiť sa v inom členskom štáte.

Informačné prehľady boli vypracované Radou advokátskych komôr a združení právnikov Európy (CCBE) a Európskym centrom pre sudcov a právnikov (EIPA) v rámci pilotného projektu o európskej odbornej justičnej príprave. Podrobnejšie informácie nájdete tu.

Posledná aktualizácia: 01/02/2020

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.