Системи за обучение на съдебни служители

Националните министерства на правосъдието и съдилищата са основните организатори на обучението на съдебните служители в държавите — членки на ЕС. В други държави членки тази задача се изпълнява от съдебни школи или съдебни структури като съвети и прокурорски служби.

Тук можете да намерите информация относно структурите, които отговарят за обучението на съдебните служители в държавите — членки на ЕС:

Последна актуализация: 01/02/2020

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.