Systémy vzdělávání soudních zaměstnanců

Hlavními poskytovateli vzdělávání pracovníků soudů v členských státech EU jsou vnitrostátní ministerstva spravedlnosti a soudy. V jiných členských státech plní tyto úkoly justiční akademie nebo vzdělávací struktury justice, jako jsou rady pro justici a státní zastupitelství.

Zde jsou uvedeny informace o strukturách, které poskytují vzdělávání pracovníků soudů v členských státech EU:

Poslední aktualizace: 01/02/2020

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.