Uddannelsessystemer for retspersonale

Nationale justitsministerier og domstole er de vigtigste udbydere af undervisning til retsvæsenets aktører i EU’s medlemsstater. I andre medlemsstater udføres denne opgave af retsakademier eller retlige strukturer såsom retsråd og den offentlige anklagemyndighed.

Nedenfor findes oplysningerne om de organer, der forestår undervisning af retsvæsenets aktører i EU’s medlemsstater:

Sidste opdatering: 01/02/2020

Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.