Συστήματα κατάρτισης προσωπικού δικαστηρίων

Τα εθνικά υπουργεία δικαιοσύνης και τα εθνικά δικαστήρια είναι οι κύριοι φορείς κατάρτισης του προσωπικού των δικαστηρίων στα κράτη μέλη της ΕΕ. Σε άλλα κράτη μέλη φορείς κατάρτισης είναι οι δικαστικές ακαδημίες ή δικαστικά όργανα όπως Συμβούλια και Εισαγγελίες.

Οι αρμόδιοι φορείς κατάρτισης του προσωπικού των δικαστηρίων στα κράτη μέλη της ΕΕ είναι οι εξής;

Τελευταία επικαιροποίηση: 01/02/2020

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.