Tuomioistuinten henkilöstön koulutusjärjestelmät

Useimmissa EU:n jäsenvaltioissa tuomioistuinten henkilöstön koulutustoiminnan järjestämisestä vastaavat jäsenvaltioiden oikeusministeriöt ja tuomioistuimet. Muissa jäsenvaltioissa tätä tehtävää hoitavat oikeusakatemiat tai muut oikeusalan organisaatiot, kuten tuomarineuvostot tai syyttäjänvirastot.

Seuraavassa on tietoja organisaatioista, jotka vastaavat tuomioistuinten henkilöstön koulutuksesta EU:n jäsenvaltioissa:

Päivitetty viimeksi: 01/02/2020

Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.