Sistemi tat-taħriġ tal-persunal tal-qorti

Il-Ministeri tal-Ġustizzja u l-qrati nazzjonali huma l-organizzaturi ewlenin tat-taħriġ tal-persunal tal-qorti fl-Istati Membri tal-UE. Fi Stati Membri oħra dan il-kompitu jitwettaq mill-akkademji ġudizzjarji jew mill-istrutturi ġudizzjarji bħall-Kunsilli u l-Uffiċċji tal-Prosekuturi.

Din hija l-informazzjoni li tirrigwarda l-istrutturi nkarigati mit-taħriġ tal-persunal tal-qrati fl-Istati Membri tal-UE:

L-aħħar aġġornament: 01/02/2020

Din il-paġna hi amministrata mill-Kummissjoni Ewropea. L-informazzjoni f’din il-paġna ma tirriflettix neċessarjament il-pożizzjoni uffiċjali tal-Kummissjoni Ewropea. Il-Kummissjoni ma taċċetta l-ebda responsabbiltà fir-rigward ta’ kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali fir-rigward tar-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-paġni Ewropej.