Systemy szkolenia pracowników sądów

Ministerstwa sprawiedliwości oraz sądy w państwach członkowskich są głównymi organizatorami szkoleń dla pracowników sądów w państwach członkowskich UE. W innych państwach członkowskich funkcję tę pełnią szkoły sądownictwa i prokuratury bądź takie struktury jak rady sądownictwa lub biura prokuratury.

Poniżej umieszczono informacje dotyczące struktur odpowiedzialnych za szkolenie pracowników sądów w państwach członkowskich Unii Europejskiej:

Ostatnia aktualizacja: 01/02/2020

Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.