Systémy odbornej prípravy zamestnancov súdov

Hlavnými organizátormi odbornej prípravy zamestnancov súdov v členských štátoch EÚ sú vnútroštátne ministerstvá spravodlivosti a súdy. V iných členských štátoch túto úlohu plnia justičné akadémie alebo justičné štruktúry, ako sú napríklad súdne rady a prokuratúry.

Informácie o štruktúrach, ktoré sú zodpovedné za odbornú prípravu zamestnancov súdov v členských štátoch EÚ:

Posledná aktualizácia: 01/02/2020

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.